HCC
RU GR

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Added: 2021/07/26 10:47

Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

1ο έτος σπουδών

Στοιχειώδες επίπεδο, αρχαρίων (Α1) μελέτης της ελληνικής γλώσσας
90 ώρες

Επίπεδο αρχαρίων (Α2) της μελέτης της ελληνικής γλώσσας 

90 ώρες

Βασικές ικανότητες/δεξιότητες

 • κατανόηση απλών σύντομων κειμένων για δημοφιλή θέματα · 
 • επικοινωνία για καθημερινές καταστάσεις, ικανότητα να εξηγείτε και διηγείσθε για τον εαυτό σας, να κάνετε ερωτήσεις πρακτικής φύσης.  
 • κατανόηση της αργής ομιλίας μιας λογικής δομής ·
 • να είστε σε θέση να γράψετε σύντομα κείμενα στον ενεστώτα. 
 • κατανόηση της σημασίας και των βασικών λεπτομερειών της ομιλίας που ακούγεται σε αστικό περιβάλλον ·  
 • προσαρμοσμένα κείμενα, για θέματα που απαντώνται συχνά · 
 • επιστολές τυπικού περιεχομένου που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες και προσωπική επικοινωνία ·  
 • ικανότητα διεξαγωγής συνομιλιών σε θέματα προσωπικής ζωής, μελέτης, καθημερινού βίου. 

 

 

Γραμματική:

- Άρθρο, κλήση ουσιαστικών και επίθετων, βασικές προθέσεις · επίρρημα· ενεστώτας.

- Διάφορα είδη αντωνυμιών, αόριστος, μέλλοντας (απλός και εξακολουθητικός), προστακτική. 

Λεξιλόγιο:

- Βασικό λεξιλόγιο, συμπεριλαμβανομένων βασικών λέξεων από διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. 

- Επέκταση του λεξιλογίου σε θέματα, που ήδη καλύφθησαν 

 

2ο έτος σπουδών:

Βασικό επίπεδο (Β1) μελέτης της ελληνικής γλώσσας  

90 ώρες

Ενδιάμεσο επίπεδο (B2) Ελληνικά

90 ώρες 

Βασικές ικανότητες/δεξιότητες

 • κατανόηση της συνομιλίας πολλών συνομιλητών· 
 • ανάγνωση κειμένων σχετικά με τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας · 
 • ικανότητα διεξαγωγής συνομιλίας σε θέματα που συνεπάγονται την έκφραση της δικής του γνώμης. 
 • σύνταξη κειμένων λογικής δομής, που αφορούν την προσωπική και καθημερινή εμπειρία · 
 • ικανότητα υποστήριξης εγγράφως/γραπτώς την προσωπική άποψη. 
 • εκτεταμένο λεξιλόγιο , ικανότητα δημιουργίας προτάσεων μιας πιο ανεπτυγμένης/σύνθετης συντακτικής δομής.
 • ικανότητα έκφρασης σκέψεων σε προφορική μορφή με ελάχιστο ποσοστό γραμματικών σφαλμάτων ·  
 • ανάγνωση και συγγραφή κειμένων, που σχετίζονται με αφηρημένα θέματα (κοινωνία, πολιτισμικό περιβάλλον, πολιτική). 

Γραμματική:

- Μεσαία και παθητική φωνή. υποτακτική διάθεση; μη τυπικές περιπτώσεις (εξαιρέσεις από τον κανόνα) κλήσης ουσιαστικών και επίθετων · μικρές μορφές ονομάτων.  

- Παραστατικός, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Mετοχή

Λεξιλόγιο:

- Θέματα που σχετίζονται με την εργασία και διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής, περιγραφή γεγονότων, συναισθημάτων και επιθυμιών  

- Σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας. 

 

 

3ο έτος – καθηγητής, φορέας της ελληνικής γλώσσας

Προχωρημένο Επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας (C1) 

180 ώρες 

Βασικές ικανότητες

 κατανόηση λεπτομερών μονόλογων, συμπεριλαμβανομένων με αόριστες ιδέες.      

 ικανότητα να εκφράζουν αυθόρμητα τις σκέψεις τους, να χρησιμοποιούν γλώσσα για επαγγελματική επικοινωνία .      

• ικανότητα να εκφράζετε τις σκέψεις σας γραπτώς, παρατηρώντας το στυλ που αναμένεται από τον προοριζόμενο αναγνώστη.                    

 

Γραμματική:

- Καλές δεξιότητες γραμματικής. σύνταξη της νεοελληνικής.

Λεξιλόγιο:

- Διάφορα στυλ γλώσσας, τεχνική και επιστημονική ορολογία , εξοικείωση και εφαρμογή κειμένων από λογοτεχνία και περιοδικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί, πολύπλοκη, σφαιρική μύηση στον κόσμο της ελληνικής γλώσσας. 

 

4ο έτος σπουδών – Τμήμα Προχωρημένων /

Επαγγελματική μελέτη της ελληνικής γλώσσας (C2)  ,

Καθηγητής, φορέας της

180 ώρες 

Βασικές ικανότητες

 άπταιστη, ελεύθερη κατανόηση της υψηλής ταχύτητας προφορικής γλώσσας, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.      

 γνώση ιδιωματισμών και συνομιλιών.      

• ικανότητα δήλωσης/εκφοράς/έκφρασης  της προσωπικής άποψης σε οποιοδήποτε θέμα, διατηρώντας παράλληλα το στυλ ομιλίας, που είναι κατάλληλο για το περιβάλλον.      

• δυνατότητα σύνταξης μελετών, εκθέσεων και άρθρων με σαφή λογική δομή, δυνατότητα παρουσίασης περιεχομένου λογοτεχνικών κειμένων.       

         

Γραμματική:

- Ισχυρή γνώση της γραμματικής.             

Λεξιλόγιο:

- Όλες οι μορφές γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων με σύνθετη συντακτική δομή, όπως εξειδικευμένα άρθρα και έργα μυθοπλασίας , εξοικείωση και εφαρμογή κειμένων από λογοτεχνία και περιοδικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί, πολύπλοκη εμβάπτιση στον κόσμο της ελληνικής γλώσσας.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το μάθημα βασίζεται σε μια επικοινωνιακή μεθοδολογία, ενσωματωμένη σε ορισμένα από τα παραδοσιακά στοιχεία διδασκαλίας. Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση εφαρμόζεται μέσω ενός αρμονικού συνδυασμού των πλεονεκτημάτων κάθε μιας από αυτές τις μεθόδους.

Οι καθηγητές προσανατολίζονται στις τελευταίες τάσεις στις εγχώριες και ξένες μεθόδους και την ψυχολογία. Το μάθημα βασίζεται στην επικοινωνιακή μέθοδο που συνδυάζεται και με ορισμένα παραδοσιακά στοιχεία διδασκαλίας. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση πραγματώνεται με την αξιοποίηση ενός αρμονικού συνδυασμού των πλεονεκτημάτων καθεμίας από αυτές τις μεθόδους.

Η επικοινωνιακή μέθοδος αναγνωρίζεται γενικά στον κόσμο και κατέχει ενεργά την πρώτη θέση στη δημοτικότητα των μεθόδων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, αυτή η τεχνική έχει ως στόχο συγκεκριμένα την πρακτική της επικοινωνίας. Παρέχει την ευκαιρία να αποκτήσουν λεπτές και σταθερές γνώσεις, καθώς η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία των μαθητών να επικοινωνούν ενεργά στη γλώσσα και να αναπτύσσουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: μιλώντας και γράφοντας, γραμματική, ανάγνωση και ακρόαση κατανόησης στη ζωντανή και εύκολη επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων: η διδασκαλία ενός μαθητή να επικοινωνεί σε μια ξένη γλώσσα είναι το κύριο καθήκον του δασκάλου. Το λεξιλόγιο, οι γραμματικές δομές, οι εκφράσεις μιας ξένης γλώσσας παρουσιάζονται στον μαθητή στο πλαίσιο μιας πραγματικής, συχνά συναισθηματικά χρωματισμένης κατάστασης, που διευκολύνει τη γρήγορη και μόνιμη απομνημόνευση του υλικού που μελετάται.

 

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα εκμάθησης/εκπαίδευσης χρησιμοποιεί ορισμένα στοιχεία της παραδοσιακής μεθόδου. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους ομιλίας: μιλώντας, ακούγοντας, ακούγοντας, γράφοντας, διαβάζοντας και διαβάζοντας την κατανόηση. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους περιλαμβάνει τις δικές του μεθόδους εργασίας πάνω τους. Συνεπώς, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία, για παράδειγμα, μιλώντας, είναι απίθανο να είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία γραφής. Ως εκ τούτου, από την άποψη των διαφορετικών καθηκόντων, κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματά της.

Η ιδιαιτερότητα της παραδοσιακής μεθόδου έγκειται στο ότι στη διαδικασία της εργασίας, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν σε έναν δεδομένο όγκο υλικού όλους τους τύπους της ομιλίας. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται μια διεξοδική μελέτη όλων των πτυχών της γλώσσας: γραμματική, φωνητική, λεξιλόγιο. Μια ολοκληρωμένη/συνδυαστική προσέγγιση παρέχει την ευκαιρία να εξερευνηθούν όλες οι πτυχές της γλώσσας συνδυαστικά. Για παράδειγμα, κείμενα για ανάγνωση και μελέτη, μονόλογοι, διάλογοι, ασκήσεις γραμματικής περιέχουν ειδικά επιλεγμένο λεξιλόγιο και γραμματική, σύμφωνα με τους δεδομένους στόχους. Οι μαθητές τα αναπτύσσουν σε όλους τους τύπους της ομιλίας, συνδυάζοντάς τα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους μνήμης. Η δουλειά στην τάξη οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε, οι ίδιες λέξεις και γραμματικά φαινόμενα να απαντώνται επανειλημμένα στο κείμενο και στις ασκήσεις, να αξιοποιούνται σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Χάρη σε αυτό, στο τέλος επιτυγχάνεται η αποτελεσματική αφομοίωση του γλωσσικού υλικού.

 

 

Με επιτυχία εφαρμόζεται και αξιοποιείται ακόμα μία βασική και απαραίτητη σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας – η γλωσσολογικο-πατριδογνωστικό-πολιτιστική μέθοδος. Η πολιτισμική γνώση αποτελεί το ουσιαστικό θεμέλιο των εν λόγω εγχειριδίων, η μύηση στον καινούριο, ξένο πολιτισμό αποτελεί βασικό στόχο της διαδικασίας μάθησης. Κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο. Πόσω μάλλον, τελικά, που η γλώσσα χάνει τη ζωή της όταν οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές επιδιώκουν να μελετούν μόνο "άψυχες" λεξικές και γραμματικές μορφές.

Η μεθοδολογική σημασία της ενότητας της πολιτιστικής γνώσης με την παράλληλη μύηση στην εκφορά του προφορικού λόγου έγκειται στο ότι είναι αδύνατο να καταστούν οι λειτουργίες της εκφοράς λόγου  απομονωμένες από τη γνώση του πολιτισμού και οι λειτουργίες μύησης στον πολιτισμό, με τη σειρά τους, δεν δύνανται να εμπεδωθούν χωρίς τη λειτουργική κατάρτισης της εκφοράς του λόγου. Η ενσωμάτωση της πολιτιστικής πτυχής στη διαδικασία μάθησης εμπλουτίζει το γνωστικό πεδίο των μαθητών χάρη στην αποκόμιση πληροφοριών και γνώσεων για τη χώρα της γλώσσας που μελετάται, για την πραγματικότητα μιας ξένης κουλτούρας, διεγείρει το γνωστικό ενδιαφέρον και, τελικά, λειτουργεί ως επιπρόσθετο κίνητρο γνώσης.

 

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας πλαισιώνονται, επενδύονται και εμπλουτίζονται από παράλληλες σφαιρικές, πολυεπίπεδες εκδηλώσεις-δράσεις-κύκλους διαλέξεων, με στόχο τη σφαιρική, πληρέστατη μύηση στον Ελληνικό Πολιτισμό, στον Ελληνικό Κόσμο !!!  

 

Πλεονεκτήματα παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής στο Κ.Ε.Π.:

• Δυνατότητα παρακολούθησης σε περισσότερα του ενός τμήματα παράλληλα!

• Δυνατότητα πρώτου, δοκιμαστικού μαθήματος, δωρεάν, σε απόλυτα ανιδιοτελή βάση!

 • Δυνατότητα δοκιμής και προσδιορισμού του επιπέδου του μαθητή!

• Διαδικτυακά, εξ αποστάσεως μαθήματα !

• Ρώσοι καθηγητές-διακεκριμένοι Ελληνιστές, υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης!

• Ειδικά αποσπασμένοι από την Ελλάδα εκπαιδευτικοί, φορείς της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού!

• Ειδική προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσικής επάρκειας που εκδίδεται από το Κρατικό Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη)!

Λειτουργία σε τακτική και ανιδιοτελή βάση της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»!

Λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ !!! - παρακολουθώντας ελληνικές ταινίες με ρωσικούς υπότιτλους!

• Λειτουργία, σε εβδομαδιαία και ανιδιοτελή βάση, του εγχειρήματος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ !!! - με παραστάσεις στην ελληνική!

 • Λειτουργία, σε τακτική και ανιδιοτελή βάση, του εγχειρήματος ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  !!!  ΕΛΛΗΝΕΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ όλων των χωρών – ενωθείτε !!! , που εστιάζει στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή επικοινωνία με ενδιαφέροντες ανθρώπους, Έλληνες και Φιλέλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν μαζί μας εμπειρίες ζωής, επιτυχίες, σχέδια για το μέλλον, οράματα και στοχεύει σε μια άμεση, φυσική, ελεύθερη, απόλυτα αβίαστη και ειλικρινή ανθρώπινη επικοινωνία εξ αποστάσεως, διαδικτυακά.

• Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα!

 • Στις συνεδρίες μας δύνανται να μετάσχουν Έλληνες και Φιλέλληνες από οιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, άνθρωποι με ουσιαστικό και ειλικρινές ενδιαφέρον για την Ελληνική Θεματική, την Ελληνική Ιστορία, την Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό, τον Ελληνικό Κόσμο !!!

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:

 1.               Το βασικό μάθημα ( 180 ακαδημαϊκές ώρες) της ελληνικής γλώσσας προορίζεται για όσους δεν έχουν μελετήσει τη γλώσσα στο παρελθόν. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα βασικά της φωνητικής και της γραμματικής, λαμβάνουν ένα αρχικό λεξιλόγιο, το οποίο τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται την ομιλία από το αυτί/ηχητικά και να συζητούν καθημερινά θέματα και απλά έργα τέχνης και να κάνουν απλή αλληλογραφία. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, το επίπεδο επάρκειας στην ελληνική γλώσσα δίνει την ευκαιρία να διεξαγάγει μια συζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (κοινωνική και καθημερινή φύση), να κατανοήσει γενικά προφορική ομιλία και να διαβάσει προσαρμοσμένα κείμενα.  
 1. Εντατικό καλοκαιρινό μάθημα ( 36 ώρες)  θερινό δίμηνο πρόγραμμα μύησης στην ελληνική γλώσσα κατά τους μήνες  Ιούλιο -  Αύγουστο. 
 2. Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις διεθνείς εξετάσεις πιστοποιητικών-πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ( 36 ακαδημαϊκές ώρες). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επέκταση του λεξιλογίου: μελέτη των ιδιωματικών εκφράσεων και της φρασεολογίας. Εξέταση πιστοποίησης σε δεξιότητες ανάγνωσης , γραφής, ακρόασης και ομιλίας. Τα μαθήματα διδάσκονται από έναν γηγενή ομιλητή/φορέα της ελληνικής γλώσσας, επαγγελματία φιλόλογο. 

 

 

Σεμινάρια:

Τα μαθήματα διεξάγονται από τους δασκάλους μας, οι οποίοι επιλέγουν οι ίδιοι τα διδακτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιούν στην τάξη, είναι κυρίως ελληνικά εγχειρίδια που καταρτίζονται από γλωσσικούς ειδικούς, ειδικά για τη μελέτη της νέας ελληνικής γλώσσας για ξένους, όπως

 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1+1
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2
 • ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1,2,3
 • ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ Α1 + ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 1ο , επίπεδο Α0-Α1
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 2ο , επίπεδο Α1
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 3ο
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μέρος 4ο
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Η νεοελληνική σήμερα – εντατικό πρόγραμμα
 • Ειρήνη Μπελέτσκαγια. Νέα Ελληνική σήμερα-πρακτικό εγχειρίδιο γραμματικής
 • Αλεξέι Γκρίσιν. Νέα ελληνικά για ρωσόφωνους.

 

 

Σάς Περιμένουμε !!!

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ !!!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! ΜΑΖΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΣΘΕΝΑΡΟΤΕΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ !!!

 

                     

 

Read more..


Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback