HCC
RU GR

Τα εγχειρίδιά μας

Added: 2021/07/22 16:40

Αγαπητοί φίλοι, κατωτέρω παρατίθεται κατάσταση εγχειριδίων ελληνικής γλώσσας, τα οποία  χρησιμοποιούν και αξιοποιούν οι καθηγητές μας στα μαθήματα ελληνικών.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1

Συγγραφείς: Μαρινέττα Παπαχειμώνα, Δήμητρα Α. Δημητρά

 Έτος έκδοσης: 1998 (επανεκδόθηκε το 2012)

Εκδότης: Νόστος

Περιγραφή:

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την 1η, 2η, και 3η τάξη των νέων ελληνικών. Το πρώτο μέρος (1) εξηγεί απλά και σταδιακά τη βασική δομή της γλώσσας. Το δεύτερο μέρος (+1) δίνει περισσότερη έμφαση στο λεξιλόγιο και στη γραμματική (σχηματισμό και χρήση χρόνων, κλίσεις ουσιαστικών και επιθέτων, αντωνυμίες κλπ.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2

Συγγραφείς: Μαρινέττα Παπαχειμώνα, Δήμητρα Α. Δημητρά

 Έτος έκδοσης: 2006

Εκδότης: Νόστος

Περιγραφή:

Τα "Ελληνικά Τώρα 2+2" είναι ένα βιβλίο για την 3η, 4η και 5η τάξη των νέων ελληνικών. Χωρίζεται σε δύο μέρη (2, +2) και 12 ενότητες. Οι ενότητες περιέχουν:
-έναν διάλογο ή κείμενα, πολλές φορές παρμένα από τα ΜΜΕ, που μιλούν για τη σημερινή πραγματικότητα και τον πολιτισμό της χώρας,
-το Σενάριο, μια αστυνομική ιστορία σε συνέχειες.
-την άσκηση "Ακούμε και καταλαβαίνουμε", που βοηθάει τους σπουδαστές/τις σπουδάστριες να ακούν και να καταλαβαίνουν τη γλώσσα στον σωστό ρυθμό που μιλιέται.
Το κείμενο για αυτή την άσκηση υπάρχει στο
CD και στις Λύσεις, από όπου μπορεί να το διαβάσει στην τάξη ο καθηγητής/η καθηγήτρια.
-Γραμματική με ασκήσεις, σε ξεχωριστές σελίδες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα από τη σειρά των κειμένων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης. Οι αστερίσκοι (*) παραπέμπουν στους κανόνες που βρίσκονται, γραμμένοι ελληνικά και αγγλικά, στο παράρτημα.
-Θέματα για γραπτή εργασία (περιλήψεις, γράμματα κ.λπ.)
-Θέματα για συζήτηση στην τάξη (φωτογραφίες, ερωτήσεις κ.λπ. πάνω στα κείμενα) και θεατρικά παιχνίδια. (Παίζουμε θέατρο)
-Δύο διαγωνίσματα, στο τέλος κάθε μέρους, βοηθούν τους σπουδαστές/τις σπουδάστριες να ελέγχουν την πρόοδό τους.
Τέλος, στο Παράρτημα, εκτός από τους κανόνες και το ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο, υπάρχουν πίνακες κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων καθώς και πίνακες με τους βασικούς χρόνους όλων των ρημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο (Ενεργητική και Παθητική φωνή)

 

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Συγγραφείς: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Έτος έκδοσης: 2005

Εκδότης: Νόστος

Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά σε πολυγραφημένη μορφή το 1973 για να εξυπηρετήσει κυρίως τις διδακτικές ανάγκες του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφού δοκιμάστηκε για εννιά χρόνια στο Σχολείο, τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1982. Από τότε επανεκδόθηκε για πρώτη φορά σε χιλιάδες αντίτυπα με πολλές διορθώσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Περιλαμβάνει 38 μαθήματα με τις ανάλογες ασκήσεις, γραμματική και πλήρες λεξιλόγιο στα ελληνικά, αγγλικά, και ρωσικά. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολλά πανεπιστημιακά και κέντρα διδασκαλίας γλωσσών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Παρόλο που ο αριθμός των βιβλίων που έχουν εκδοθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι σημαντικός, τα «Νέα Ελληνικά για ξένους» εξακολουθούν να κατέχουν μια από τις πρώτες θέσεις στην προτίμηση των διδασκόντων και των διδασκομένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βιβλίο είναι προϊόν της πολυετούς εμπειρίας των 14 συγγραφέων στο χώρο της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.

 

 1. Ελληνικά για σας Α1 + τετράδιο ασκήσεων

Συγγραφείς: Ευαγγελία Γεωργαντζή, Ελεάνα Ραυτοπούλου, Λίνα Βάσκα - Παϊδούση

Έτος έκδοσης: 2014

Εκδότης: Neohel

Περιγραφή: Το βιβλίο του μαθητή Ελληνικά για σας Α1 ανήκει στη δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Ελληνικά για σας, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους. Πρόκειται για ένα δίγλωσσο υλικό, το οποίο διευκολύνει τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και την αυτόνομη μάθηση.

Το Βιβλίο του μαθητή Α1 περιλαμβάνει υλικό σύμφωνο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα (ΚΕΠΑ) και με την ύλη που απαιτείται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας Α1 του Κ.Ε.Γ. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού Ελληνικά για σας Α1 συνδυάστηκαν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις, με κυρίαρχη βεβαίως την επικοινωνιακή. Το Βιβλίο του μαθητή Α1 συμπληρώνεται από το Τετράδιο ασκήσεων Α1 (ηχητικό υλικό 4 ωρών, CD mp3) και διαδραστικό ψηφιακό υλικό (DVD-Rom). Επιπλέον, στις ιστοσελίδες της NEOHEL υπάρχουν οι λύσεις του τετραδίου ασκήσεων, το Βιβλίο του δασκάλου και μια σειρά τεστ για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας (www.neohel.gr). Οι συμπληρωματικές ασκήσεις e-learning βρίσκονται (www.greekforyou.eu). Το βιβλίο περιέχει:

Λεξιλόγιο: 2.500 λέξεις

Επικοινωνία: 92 Στόχοι

Γραμματική: 104 Φαινόμενα

Βασική ύλη (Βιβλίο + Τετράδιο ασκήσεων + Λύσεις): 25 κεφάλαια (149 κείμενα, 25 τραγούδια, 750 ασκήσεις)

Συμπληρωματική ύλη: 70 κείμενα για ανάγνωση & κείμενα πολιτισμού

 

Η διγλωσσία αφορά τις εκφωνήσεις των ασκήσεων, τους κανόνες γραμματικής, το λεξιλόγιο, τις εκφράσεις και τους ιδιωτισμούς της ελληνικής γλώσσας, στοιχεία κοινωνιογλωσσικά, πολιτιστικά και καθημερινής ζωής. Το υλικό μπορεί να διδαχθεί και σε μία διαπολιτισμική τάξη στην οποία κάθε μαθητής θα έχει το βιβλίο με τη γλώσσα αναφοράς που θα επιλέξει, χωρίς να είναι απαραίτητο ο διδάσκων να γνωρίζει καμία από τις γλώσσες αναφοράς.

 

 1. Επικοινωνήστε ελληνικά 1, 2, 3 (στους τρείς τόμους)

Συγγραφείς: Κλεάνθης Αρβανιτάκης, Φρόσω Αρβανιτάκη

Έτη έκδοσης: 2011, 2011, 2013

Εκδότης: Δέλτος

Περιγραφή: Η σειρά "Επικοινωνήστε Ελληνικά" είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδο του προχωρημένου. Αποτελείται από τρία βιβλία του σπουδαστή που καλύπτουν 250-270 διδασκαλίας.

 

Κάθε βιβλίο περιέχει: διαλόγους, κείμενα, ασκήσεις προφορικού λόγου, ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής, ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, πίνακες γραμματικών φαινομένων, ανακεφαλαιωτικά μαθήματα, γενικές οδηγίες για τον καθηγητή, λεξιλόγιο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και ρώσικα, λύσεις των ασκήσεων, CD ήχου.

 

Η σειρά συμπληρώνεται με: βιβλία ασκήσεων.

 

 1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1, 2, 3 (στους τρεις τόμους)

Συγγραφείς: Νίκος Ρουμπής, Γεωργία Συκαρά, Έφη Καπούλα, Στέλλα Νεστοράτου, Ευαγγελία Πρίτση, Έφη Γκαρέλη

Έτη έκδοσης: 2012, 2013, 2015

Εκδότης: Γρηγόρη

Περιγραφή:

 1. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους διδάσκουν και διδάσκονται την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Πρόκειται για ένα διδακτικό εγχειρίδιο που εστιάζει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες Erasmus, EILC, φοιτητές / στις φοιτήτριες άλλων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (π.χ. Θερινοί Υπότροφοι Γλώσσας) που ανήκουν στο επίπεδο των αρχαρίων (Α1-Α2) και γενικότερα σε ταχύρρυθμους και σύντομους κύκλους μαθημάτων για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής. Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους / τις εκπαιδευόμενες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε πραγματικές επικοινωνιακές περιστάσεις και να έχουν μια ενδεικτική εικόνα στοιχείων της ελληνικής κουλτούρας και πολιτισμού. Για τη σύνταξη του εγχειριδίου ελήφθη υπόψη το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του ΚΕΓ. Το βιβλίο δομείται από 20 Ενότητες - Μαθήματα, τα οποία καλύπτουν ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις με επίκαιρη θεματική και παρουσιάζεται το σύνολο των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων που είναι απαραίτητα για τα επίπεδα αυτά. Το υλικό είναι γραμμένο σε γλώσσα άμεση και φιλική και για τη χρήση του δεν απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις της Νέας Ελληνικής. Πλαισιώνεται από εικόνες, σκίτσα και τραγούδια που στόχο έχουν να κάνουν ακόμα πιο ζωντανό το ταξίδι στην εκμάθηση της γλώσσας και τη γνωριμία με τον ελληνικό  πολιτισμό. Οι ασκήσεις που έχουν επιλεγεί καλύπτουν το φάσμα τόσο της γραμματικής και του λεξιλογίου όσο και των δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, καθώς και από παράρτημα λύσεων, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο και για αυτοδιδασκαλία

 

 1. Tο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Ταξίδι στην Ελλάδα» για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στόχος του «Ταξίδι στην Ελλάδα 2 - Νέα Ελληνικά για ξένους, Επίπεδα Β1 & Β2» είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετες επικοινωνιακές περιστάσεις, «ταξιδεύοντας» παράλληλα μέσα από τις σελίδες του σε τόπους της χώρας, γνωρίζοντας στοιχεία του πολιτισμού, συναντώντας εικόνες και καταστάσεις από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
  Το βιβλίο δομείται από είκοσι ενότητες - μαθήματα. Μέσα από μια ποικιλία δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου διδάσκεται το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και το λεξιλόγιο του αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για Μέσους και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
  Η έκδοση συνοδεύεται από
  CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης καθώς και με τους διαλόγους του βιβλίου.

 

 1. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το τρίτο βιβλίο της σειράς "Ταξίδι στην Ελλάδα-Νέα Ελληνικά για ξένους" για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Στόχος του βιβλίου "Ταξίδι στη Ελλάδα 3" είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, ερχόμενοι σε επαφή με συνθετότερα γραμματικά φαινόμενα, αυθεντικά κείμενα καθημερινής αλλά και πιο εξειδικευμένης θεματολογίας και πιο απαιτητικού λεξιλογίου. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι σπουδαστές γνωρίζουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ταξιδιωτικούς προορισμούς, αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα αλλά και λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα της χώρας.

 

Το βιβλίο δομείται από δεκαπέντε ενότητες-μαθήματα. Μέσα από μια ποικιλία δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου διδάσκεται το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και το λεξιλόγιο των αντίστοιχων επιπέδων, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Προχωρημένο επίπεδο και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας.

 

 1. Εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσσας.  Μέρος 1.

 

 Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

 Έτος έκδοσης: 2015

 Επίπεδο: A0-A1

 Εκδότης: Omega-L, Filomatis

 Περιγραφή:

 Το παρόν βιβλίο αποτελεί την απαρχή μιας σειράς σχολικών εγχειριδίων, που προϋποθέτει έναν καινούριο εκπαιδευτικό και μεθοδολογικό κύκλο διδασκαλίας/μαθημάτων, σχεδιασμένο για μαθητές με μητρική τη ρωσική γλώσσα, που διδάσκονται την ελληνική  ως ξένη γλώσσα σε σχολεία ή σε μαθήματα υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου.

 Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και είναι γραμμένο σε ζωντανή, φυσική γλώσσα.  Το υλικό του εξασφαλίζει χρήσιμα μοντέλα για τη χρήση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκφορά, στην επιλογή του λόγου, σε εξάρτηση από τις εκάστοτε καταστάσεις της επικοινωνίας.

 

 1. Εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσσας.  Μέρος 2.

 Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

 Έτος έκδοσης: 2015

 Επίπεδο: A1

 Εκδότης: Omega-L, Filomatis

 Περιγραφή: Το παρόν βιβλίο αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας σειράς εγχειριδίων, που προϋποθέτει έναν καινούριο εκπαιδευτικό και μεθοδολογικό κύκλο διδασκαλίας/μαθημάτων, σχεδιασμένο για μαθητές με μητρική τη ρωσική γλώσσα, που διδάσκονται την ελληνική  ως ξένη γλώσσα σε σχολεία ή σε μαθήματα υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου.

 Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και είναι γραμμένο σε ζωντανή, φυσική γλώσσα.  Το υλικό του εξασφαλίζει χρήσιμα μοντέλα για τη χρήση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκφορά, στην επιλογή του λόγου, σε εξάρτηση από τις εκάστοτε καταστάσεις της επικοινωνίας.

 

 

 1. Εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσσας.  Μέρος 3.

 Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

 Έτος έκδοσης: 2015

 Επίπεδο: A2

 Εκδότης: Omega-L, Filomatis

 Περιγραφή: Το βιβλίο είναι συνέχεια μιας σειράς εγχειριδίων, που προϋποθέτει έναν καινούριο εκπαιδευτικό και μεθοδολογικό κύκλο διδασκαλίας/μαθημάτων, σχεδιασμένο για μαθητές με μητρική τη ρωσική γλώσσα, που διδάσκονται την ελληνική  ως ξένη γλώσσα σε σχολεία ή σε μαθήματα υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου.

 Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και είναι γραμμένο σε ζωντανή, φυσική γλώσσα.  Το υλικό του εξασφαλίζει χρήσιμα μοντέλα για τη χρήση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκφορά, στην επιλογή του λόγου, σε εξάρτηση από τις εκάστοτε καταστάσεις της επικοινωνίας.

 

 1. Εγχειρίδιο της νεοελληνικής γλώσσας.  Μέρος 4.

Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

Έτος έκθεσης: 2018

Επίπεδο: A2-B1

Εκδότης: «Filomatis»

Περιγραφή: Tο συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος του εκπαιδευτικού-μεθοδολογικού συστήματος για τη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας από την Irina Georgievna Beletskaya.  Το σύστημα διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές, που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα σε σχολεία ή ατομικά με έναν δάσκαλο και είναι γραμμένο σε ζωντανή, φυσική γλώσσα.  Το υλικό του εξασφαλίζει χρήσιμα μοντέλα για τη χρήση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκφορά, στην επιλογή του λόγου, σε εξάρτηση από τις εκάστοτε καταστάσεις της επικοινωνίας.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Επίπεδο διδασκαλίας  A2-B1. ISBN 978-5-98111-208-9, 388 σελίδες.

 

 1. Νεοελληνικά σήμερα.  Εντατική μέθοδος.

Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

Έτος έκδοσης: 2014

Εκδότης: Filomatis

Περιγραφή: Κατά τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου, η συγγραφέας καθοδηγείται από τις τελευταίες τάσεις στις εγχώριες και ξένες μεθόδους και ψυχολογία.  Το μάθημα βασίζεται σε μια επικοινωνιακή μεθοδολογία, σε συνδυασμό με ορισμένα από τα παραδοσιακά στοιχεία διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί για ενήλικες Ρωσόφωνους μαθητές που, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα.

 

 1. Νεοελληνικά σήμερα. Βιβλίο-εγχειρίδιο γραμματικής.

 

Συγγραφέας: Irina Georgievna Beletskaya

Έτος έκδοσης: 2014

Εκδότης: Filomatis, Omega-L

Περιγραφή: "Νεοελληνικά σήμερα. Εγχειρίδιο γραμματικής" - ένα βιβλίο πρακτικής εξάσκησης για αρχάριους, προορισμένο για την αποτελεσματική απομνημόνευση, την εμπέδωση και την ενεργοποίηση του υπό μελέτη γραμματειακού υλικού.  Το εγχειρίδιο περιέχει ασκήσεις σε όλα τα κύρια τμήματα του βασικού κύκλου διδασκαλίας και απευθύνεται σε μαθητές ελληνικής γλώσσας, ως επιπρόσθετος οδηγός για τη διαμόρφωση των γραμματικών δεξιοτήτων.

 Ο σκοπός του βιβλίου έγκειται στο να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν εύκολα και γρήγορα τις βασικές αρχές της σύγχρονης γραμματικής της ελληνικής γλώσσας, τον σχηματισμό σταθερών δεξιοτήτων ομιλίας που εξασφαλίζουν σταθερά ικανή και αυτοματοποιημένη χρήση των γραμματικών φαινομένων στην πράξη.  Η συστηματική εφαρμογή των ασκήσεων που παρουσιάζονται θα παρέχει όχι μόνο θεωρητική γνώση του γραμματικού υλικού, αλλά, το πλέον σημαντικό, πρακτικές δεξιότητες στην εκφορά του λόγου.

Το υλικό που παρουσιάζεται στο εν λόγω εγχειρίδιο εισάγεται και γίνεται πιο περίπλοκο σταδιακά, με σειρά αυξανόμενης πολυπλοκότητας, κάθε επόμενο θέμα βασίζεται στο προηγουμένως καλυμμένο κεφάλαιο/ενότητα.  Για ευκολία στη χρήση, το εργαστήριο χωρίζεται σε μαθήματα, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το γραμματικό υλικό των αντίστοιχων κεφαλαίων του εγχειριδίου "Νεοελληνικά Σήμερα. Εντατική μέθοδος".  Ταυτόχρονα, η ακολουθία παρουσίασης γραμματικού υλικού αντιστοιχεί στα περισσότερα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, σε σχέση με τα οποία αυτό το εγχειρίδιο καθίσταται αυτόνομο/ανεξάρτητο και δύναται να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με οποιοδήποτε βιβλίο για τη διευκόλυνση της αντίληψης της γραμματικής, της επεξεργασίας των διδαχθεισών συντακτικών  καθώς και ανεξάρτητης αξιοποίησης, ιδίως κατά την επανάληψη προηγουμένως μελετημένου υλικού.

Όλες οι εργασίες διατυπώνονται στα ρωσικά για να διασφαλιστεί η ακριβής κατανόηση.  Για αυτοέλεγχο, η συντριπτική πλειονότητα των ασκήσεων διαθέτει ένα κλειδί.  (Ένας αστερίσκος στις απαντήσεις σημαίνει ότι η εργασία έχει περισσότερες από μία λύσεις.) Το παράρτημα περιέχει μια λίστα με ρήματα, που μπορούν να παρουσιάσουν ορισμένες δυσκολίες στο σχηματισμό των βασικών χρόνων του ρήματος.

 

 12. Νεα ελληνικά για ρωσόφωνους + CD

 Συγγραφέας: Alexey Yulievich Grishin

 Έτος έκδοσης: 2007

 Εκδότης: “Photografica”.

Περιγραφή: Το βιβλίο βασίζεται στη αυθεντική και πρωτότυπη μέθοδο του συγγραφέα να χρησιμοποιεί ενεργά τις δεξιότητες της μητρικής ομιλίας για τη γνώση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, βασισμένη στην ομοιότητα της σύνταξης και του σχηματισμού λέξεων, λόγω της οποίας ελαχιστοποιείται η απομνημόνευση του υλικού.  Επιπλέον, το εγχειρίδιο για πρώτη φορά στα ρωσικά παρέχει μια συστηματική και λεπτομερή παρουσίαση της ελληνικής γραμματικής.  Η έκδοση παρέχεται με ρωσικά-ελληνικά και ελληνο-ρωσικά λεξικά και ένα σύντομο βιβλίο με φράσεις.

 Η ικανότητα επιλογής μεταξύ των τριών επιπέδων δυσκολίας που παρέχονται στο υλικό του εγχειριδίου, το καθιστά εφαρμόσιμο για χρήση τόσο από τους φιλόλογους-Ελληνιστές, όσο και από εκείνους, που επιθυμούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επικοινωνούν στη νεοελληνική γλώσσα.

 

Read more..


Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback