Click here to visit our new site!
1 13
123
Το μανιφέστο μας
Στόχοι-προορισμός Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
Αρχές χρηματοδότησης
Το έμβλημά μας
Τα Μ.Μ.Ε για το Κ.Ε.Π.
Η ομογένειά μας
   - Έλληνες και Φιλέλληνες
   - Τα πρόσωπα του Ελληνισμού
   Ειδήσεις από την Ελλάδα
   - Ελληνικό μαρτυρολόγιο
   - Στήριξε την Ελλάδα - επαγγελματική αποκατάστασηNEW
   - Σελίδες από την ιστορία των Ελλήνων της Ρωσίας
1
Ευεργέτες-Χορηγοί Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
Συντελεστές Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
Συνεργάτες Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
1
Ημερομηνίες διεξαγωγής
Υποβολή αίτησης
Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
Ελληνο-Ρωσικό Κοινωνικό & Επιστημονικό Forum
 Εκδοτική δραστηριότητα του Κ.Ε.Π.
Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός
Ακίνητα στην Ελλάδα NEW
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας
Διαλέξεις ελληνικής ιστορίας
Διαλέξεις αρχαιολογίας
Διαλέξεις αρχιτεκτονικής
Διαλέξεις ελληνικής λογοτεχνίας NEW
Διαλέξεις για την τέχνη της Βυζαντινής περιόδου
Μαθήματα ελληνικού χορού
Μαθήματα καλλιτεχνίας
Μαθήματα υποκριτικής τέχνης - Θεατρικό Εργαστήρι NEW
Σύσταση χορωδίας
Βιβλιοθήκη
Ταινιοθήκη
Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεών του Κ.Ε.Π. NEW
Μουσικό αρχείο
1
 • Διεύθυνση
 • E-mail
1
FORUM
1

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

13 Σεπτεμβρίου 2012

Επισυνάπτεται ενημέρωση και απολογισμός δράσης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

 

10 Μαρτίου 2012

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη του ΚΕΡΙΕ, 

Η σημερινή συγκυριακή πραγματικότητα και οικονομική κρίση, εκτός από τον οικογενειακό ιστό, έχει πλήξει σε σημαντικό βαθμό και τα περισσότερα κοινωνικά κύτταρα της Ελλάδας. Στα τελευταία περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως οργανισμοί πνευματικού χαρακτήρα, όπως είναι και το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ).

Οι οικονομικές δυσκολίες που έχουν εμφανισθεί σε όλους μας, σε συνδυασμό με την αλλαγή προτεραιοτήτων και επιλογών που σταδιακά έχουν επιβληθεί, έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διάθεση του ατομικού χρόνου και στην εν γένει λειτουργία των καθαρά ιδιωτικής πρωτοβουλίας πνευματικών οργανισμών, όπως είναι το ΚΕΡΙΕ.

Εκφράζοντας όμως την πλειοψηφία των Ιδρυτικών, αλλά και των Τακτικών Μελών του ΚΕΡΙΕ, επιθυμούμε να δηλώσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι το ΚΕΡΙΕ πορεύεται και θα συνεχίσει να πορεύεται αναπτυξιακά στον δρόμο της επιστημονικής έρευνας και των στόχων του, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο Καταστατικό και στις αποφάσεις των ΔΣ κατά τα οκτώ περίπου χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του.

Αγαπητά Μέλη, καλείστε στην παρούσα συγκυρία να διαδηλώσετε την έμπρακτη συνοδοιπορία σας, μέσα στις τάξεις του ΚΕΡΙΕ,  ενισχύοντας τους σκοπούς και τα έργα του. Κύρια και αναγκαία δυναμική για την υποστήριξη του ΚΕΡΙΕ θα είναι μια προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του παρά στις δυσκολίες, που όλοι αντιμετωπίζουμε!

Καλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΕΡΙΕ να καταθέσουν στο λογαριασμό του:

                       EUROBANK : 0026.0205.76.0101635239

                        IBAN: GR7802602050000760101635239 

πέρα από την ετήσια συνδρομή των 30 Ευρώ, όποιο ποσόν μπορούν ακόμα και να συγκεντρώσουν για το ΚΕΡΙΕ από φίλους, υποστηρικτές ή/και χορηγούς, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες που καταβάλουν ο Πρόεδρος και το ΔΣ για την απρόσκοπτη, αλλά προ παντός αναπτυξιακή πορεία και υλοποίηση των στόχων του ΚΕΡΙΕ.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, είμαστε βέβαιοι ότι, κατανοώντας τις περιστάσεις, θα υποστηρίξετε έμπρακτα τη δυναμική ανάπτυξη του ΚΕΡΙΕ, επιβεβαιώνοντας την σοβαρή θέληση σας για τη συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργία του. 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Δρ. Πάνος Ν. Στάμου            Στέλιος Μουζάκης              Εμμανουήλ Αντ. Λιγνός

 Γενικός Γραμματέας                     Ταμίας                     Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

 

 Dr. Panos N. Stamou

KERIE General Secretary

     www.kerie.org

 

12 Νοεμβρίου 2011

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του ΚΕΡΙΕ 

Δείτε την ανακοίνωση για τις νέες εκδόσεις του ΚΕΡΙΕ στο http://www.kerie.org/viewpage.php?page_id=21 !

 

6 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση Διαγωνισμού κοινών επιστημονικών προγραμμάτων Ρωσικού Ανθρωπιστικού και Επιστημονικού Ιδρύματος (ΡΑΕΙ) – ΚΕΡΙΕ έτους 2012

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέλη του ΚΕΡΙΕ ή άλλων Ελληνικών επιστημονικών φορέων, σχετικού προς το ΚΕΡΙΕ σκοπού, να λάβουν μέρος στον προκηρυσσόμενο  Διαγωνισμό.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται  στη συνημμένη Ανακοίνωση.

Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μέχρι το αργότερο 25 Σεπτεμβρίου 2011. Η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΡΙΕ θα επεξεργασθεί τις προτάσεις και θα υποβάλει στο ΡΑΕΙ τις εγκριθείσες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με τη κύρια διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

 Η Επιτροπή ΚΕΡΙΕ παρακολουθήσεως και Διεξαγωγής Διαγωνισμού

ΡΑΕΙ-ΚΕΡΙΕ

 

22 Μαρτίου 2011

Αγαπητοί φίλοι
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα Πρακτικά των Ημερίδων Λιβαδειάς 21.11.2009 και Αθήνας 29.11.2010 στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΚΕΡΙΕ: http://www.kerie.org/news.php

 

8 Δεκεμβρίου 2010

                                      Ο Γενικός Γραμματέας

                       ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
                                    ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 – 2011

Ανακοινώνεται ότι τα νέα Όργανα Διοικήσεως, που προέκυψαν από τις εκλογές της Γενικής συνέλευσης της 1ης Νοεμβρίου 2010 και όπως συγκροτήθηκαν σε σώμα είναι τα ακόλουθα:

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:            Καθηγητής Δρ.Δρ. Εμμ. Β. Μαρμαράς
Αντιπρόεδρος:      Επικ. Καθηγήτρια Δρ. Θεοδ. Μονιούδη-Γαβαλά 
Γεν. Γραμματέας: Δρ. Πάνος Ν. Στάμου 
Ταμίας:                 Στ. Μουζάκης και Έφορος  Βιβλιοθήκης
Τακτικά Μέλη:     Εμμ. Λιγνός Έφορος Δημ. Σχέσεων και ΜΜΕ
Δρ. Δημ. Ιεραπετρίτης Έφορος Εκδόσεων
Δρ. Δημ. Γαϊτάνης Έφορος Αρχείων 
Αναπλ. Μέλη:       Γερ. Βλάχος
Αλιπράντρης Νικόλαος     

Β. Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:        Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Δρ. Όλγα Αλεξανδροπούλου
Γραμματέας:    Δρ. Γεώργιος Καρδαράς
Τακτικά Μέλη: Αθηνά Ουάλλας
Γιάννης Καρράς
Αναπλ. Μέλη:  Επικ. Καθηγ. Δρ. Δρ. Κων. Παπουλίδης
Επικ. Καθηγ. Δρ. Κυρ. Παπουλίδης

Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Ελένη Παπακωνσταντοπούλου
Μέλη:        Νικόλαος Βλασσόπουλος
Δρ. Σωτήριος Δημόπουλος        

 

12 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

           Καλούνται  τα Μέλη του  Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.) σε  Τακτική Γενική Συνέλευση,  στην αίθουσα σεμιναρίων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, ισόγειο), την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 18.00. Επειδή συνήθως δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Δευτέρα 1η  Νοεμβρίου 2010  και ώρα 18.00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

<Δείτε περισσότερα...>

 

30 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το ΚΕΡΙΕ, προκειμένου να τιμήσει τον αείμνηστο πρώτο Πρόεδρό του καθηγητή Αντώνη Ν. Κονταράτο, προτίθεται να εκδώσει Τιμητικό Τόμο αποτελούμενο από πρωτότυπα επιστημονικά κείμενα. Προς τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί Επιτροπή Επιμέλειας της προγραμματισμένης έκδοσης, η οποία θα αξιολογήσει τα κείμενα που θα υποβληθούν και θα εισηγηθεί στο ΔΣ αυτά που θα επιλεγούν για δημοσίευση στον τόμο. 

Τα πρωτότυπα επιστημονικά κείμενα που θα συμπεριληφθούν στον τόμο θα πρέπει να αναφέρονται αφενός στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Σαντορίνης, γενέτειρα και αντικείμενο μελέτης του αείμνηστου Προέδρου Κονταράτου, αφετέρου στα ιστορικά θέματα ενδιαφέροντος του ΚΕΡΙΕ.

Με την παρούσα ανακοίνωση προσκαλείστε να τιμήσετε με τη συμμετοχή σας την ανειλημμένη προσπάθεια του ΚΕΡΙΕ και να γνωστοποιήσετε, εφ’ όσον το επιθυμείτε, τη συμμετοχή σας υποβάλλοντας τον τίτλο της επιστημονικής σας εργασίας συνοδευόμενη από περίληψη μιας σελίδας ( σε Word text) μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως κείμενα εντός τριμήνου από την ημερομηνία αποδοχής τους από την Επιτροπή Επιμέλειας του τιμητικού τόμου. Με την επιστολή αποδοχής της επιστημονικής σας συμβολής θα σας αποσταλούν οι προδιαγραφές σύνταξης του τελικού κειμένου έτσι, ώστε να υπάρχει ενιαία παρουσίαση των επιμέρους εργασιών.

 

                      Για την Επιτροπή Επιμέλειας του Τιμητικού Τόμου

                               Καθηγητής Δρ. Δρ. Εμμ. Μαρμαράς
Πρόεδρος ΚΕΡΙΕ

 

07 Δεκεμβρίου 2009

           ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
                                                ΚΕΡΙΕ – ΡΑΕΙ
   Έχοντας υπόψη:

 1. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ, με την οποία οργανώθηκε εσωτερικά στο ΚΕΡΙΕ η παρακολούθηση και υλοποίηση των προβλέψεων της Συμφωνίας Συνεργασίας ΚΕΡΙΕ-ΡΑΕΙ.(Ρωσικού Ανθρωπιστικού Επιστημονικού Ιδρύματος),
 2. Την απόφαση του ΔΣ για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών και Παρακολουθήσεως Κοινών Επιστημονικών Προγραμμάτων ΚΕΡΙΕ-ΡΑΕΙ (ΕΔΚΕΠ),

                       Συγκροτείται η Επιτροπή ΕΔΚΕΠ όπως πιο κάτω:

 1. Πρόεδρος : Καθηγητής Δρ.Δρ. Εμμ. Μαρμαράς, Αντιπρόεδρος ΚΕΡΙΕ
 2. Αντιπρόεδρος: Επικ. Καθηγητής Δ. Πατέλης, Αντιπρ. Επ. Επιτροπής ΚΕΡΙΕ
 3. Μέλος: Υποψ. Δρ. Ι. Καρράς, Μέλος ΔΣ ΚΕΡΙΕ
 4. Μέλος:  Δρ. Δημήτρης Γαϊτάνης 
 5. Μέλος: Ντεμίντοβα Άννα, Φιλόλογος, ιστ. Ερευνητής, Παν. Μαριούπολης

    Τα Μέλη της ΕΔΚΕΠ εντέλλονται για την επείγουσα ανάληψη καθηκόντων.

Καθηγητής Δρ.Δρ. Εμμ. Μαρμαράς                               Δρ. Π. Ν. Στάμου
(Για τον απουσιάζοντα Πρόεδρο)                          Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

      Αντιπρόεδρος ΚΕΡΙΕ                                Συντονιστής Συμφωνίας ΚΕΡΙΕ-ΡΑΕΙ

 

23 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την Αιγίδα του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Κυρίου Ιερωνύμου,
η Ιερά  Μητρόπολις Θηβών & Λεβαδίας και το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
οργάνωσαν Ημερίδα με θέμα:
« Προσεγγίσεις Ελληνο- Ρωσικής εκκλησιαστικής Ιστορίας και τέχνης»

 

Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας, στον Αλίαρτο Βοιωτίας, πραγματοποιήθηκε Ελληνορωσική Επιστημονική Ημερίδα,  με το πιο πάνω θέμα.  Το Πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν το ακόλουθο:
 17.00: Κήρυξη έναρξης Ημερίδας από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριο Ιερώνυμο. 17.05: Χαιρετισμός, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας Κυρίου Γεωργίου 17.10: Χαιρετισμός, Αντιπροέδρου ΚΕΡΙΕ, Καθηγητού Δρ. Εμμ. Μαρμαρά. 17.15 Εισαγωγή Ημερίδας Δρ. Πάνου Ν. Στάμου: Σύντομη ιστορική αναδρομή στην ίδρυση της Ρωσικής Εκκλησίας και στη λειτουργία της. 17.25: Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος: Ο Ντοστογιέφσκι ως προφήτης του Ρωσικού ορθόδοξου χριστιανικού πνεύματος. 17.55: Καθηγήτρια Δρ. Ε. Κονιάφσκαγια: Το πατερικό της Μονής Κίεβο-Πετσέρσκ ως μνημείο Πατρολογίας της αρχαίας Ρωσίας. 18.25: Καθηγητής Δρ. Κων Παπουλίδης: Ομαδικές μετοικήσεις Σλάβων Μοναχών από το Άγιον Όρος στην αυτοκρατορική Ρωσία 1764-1981. 18.55: Καθηγήτρια Δρ. Λ. Γκέρντ: Ρώσοι φιλέλληνες στην επιστήμη και την εκκλησιαστική πολιτική: Τ.Ι. Φιλιπποβ και Ι.Ι. Σόκολοβ. 19.25: Ιστορικός Ερευνητής Πολιτισμών, Στ. Μουζάκης: Ανέκδοτος ρωσικός κεντητός Επιτάφιος τέλους 19ου αιώνα από τη Θήρα. 19.55: Καθηγητής Δρ. Κύρ. Μαξίμοβιτς: Η σύγχρονη κατάσταση των θεολογικών σπουδών στη Ρωσία. 20.15:  Συζήτηση. 20.45: Πέρας Ημερίδας.  

Στην Ημερίδα προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΡΙΕ Καθηγητής Δρ. Δρ. Εμμ. Μαρμαράς και Συντόνισε ο  Δρ. Πάνος Ν. Στάμου, Γεν. Γραμματέας ΚΕΡΙΕ. Τους ομιλητές παρουσίασε ο κ. Εμμ. Λιγνός, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΚΕΡΙΕ.
Την Ημερίδα, πέραν των μελών και φίλων του ΚΕΡΙΕ, παρακολούθησαν ακροατές από την Λιβαδειά και την περιοχή, των οποίων το ενδιαφέρον διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια οι σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις των ομιλητών. Επισημαίνεται η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών & Λεβαδείας Κυρίου Γεωργίου, ο οποίος χαιρέτησε την Ημερίδα και για λογαριασμό του Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ιερωνύμου και παρακάθησε στο Δείπνο των συνέδρων. Την Ημερίδα παρακολούθησε το Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Β. Τόγιας. Παρέστησαν και έλαβαν τον λόγο κατά τη συζήτηση η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Γεωργιάδου και ο Πρόεδρος της Εταιρίας Βοιωτικών Μελετών Δρ. Ν. Κόλλιας. Επίσης, μεταξύ των άλλων παρέστησαν ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Σαγματά και Ιδρυτικό Μέλος του ΚΕΡΙΕ π. Νεκτάριος Αντωνόπουλος, ο Ναύαρχος ΠΝ ε.α. Δ. Λαδόπουλος, η Πρόεδρος Γυναικών Βοιωτίας κ. Αγγέλα Βασιλιά-Πανταζή και αντιπρόσωποι του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και των τοπικών ΜΜΕ.

Οι Έλληνες και Ρώσοι σύνεδροι το πρωί της 21ης Νοεμβρίου παρακολούθησαν την Ακολουθία και τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μητρόπολη Λιβαδειάς, αφιερωμένες στη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, και παρακάθησαν στο επίσημο γεύμα του Σεβασμιωτάτου κ. Γεωργίου στο Ίδρυμα «Άγ. Βλάσιος». Κατά το γεύμα, ειδικότερα οι Έλληνες και Ρώσοι Καθηγητές, είχαν συνάντηση και συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την Ημερίδα και μη δυνάμενος να παραστεί, λόγω βεβαρημένου προγράμματος, ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Για το ΔΣ του ΚΕΡΙΕ
Εμμ. Λιγνός
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

 

20 Νοεμβρίου 2009

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.) 

Υπό την αιγίδα του  Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

                                               Κυρίου Ιερωνύμου                                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Προσκαλείστε το Σάββατο, 21η Νοεμβρίου 2009, στις 17.00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Ι. Μονής Ευαγγελίστριας στην Ελληνο-Ρωσική επιστημονική Ημερίδα με θέμα:  

«Προσεγγίσεις Ελληνο-Ρωσικής εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                       Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009

 1. 17.00 Κήρυξη ενάρξεως Ημερίδας από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο
 2. 17.05 Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών & Λεβαδείας κυρίου Γεωργίου
 3. 17.10 Χαιρετισμός Αντιπροέδρου ΚΕΡΙΕ Καθηγητού Δρ. Εμμ. Μαρμαρά
 4. 17.15 Εισαγωγή Ημερίδας Δρ. Πάνου Ν. Στάμου Σύντομη ιστορική αναδρομή στην ίδρυση της Ρωσικής Εκκλησίας και της λειτουργίας της.
 5. 17.25 Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος Ο Ντοστογιέφσκι ως προφήτης του Ρωσικού ορθόδοξου χριστιανικού πνεύματος
 6. 17.55 Καθηγήτρια Δρ. Ε. Κονιάφσκαγια Το πατερικό της Μονής Κίεβο-Πετσέρσκ ως μνημείο Πατρολογίας της αρχαίας Ρωσίας
 7. 18.25 Καθηγητής Δρ. Κων Παπουλίδης Ομαδικές μετοικήσεις σλάβων μοναχών από το Άγιον Όρος στην αυτοκρατορική Ρωσία 1764-1981.
 8. 18.55 Καθηγήτρια Δρ. Λ. Γκέρντ Ρώσοι φιλέλληνες στην επιστήμη και την εκκλησιαστική πολιτική: Τ.Ι. Φιλιπποβ και Ι.Ι. Σόκολοβ. 
 9. 19.25  Στ. Μουζάκης Ανέκδοτος Ρωσικός κεντητός Επιτάφιος τέλους 19ου αιώνα από τη Θήρα
 10. 19.55 Καθηγητής Δρ. Κύρ. Μαξίμοβιτς Η σύγχρονη κατάσταση των θεολογικών σπουδών στη Ρωσία
 11. 20.15 Συζήτηση
 12. 20.45 Πέρας Ημερίδας   

Συμμετέχουν οι ομιλητές: Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Θ & Λ, Καθηγήτρια Δρ. Ε. Κονιάφσκαγια, Καθηγήτρια Δρ. Λ. Γκέρντ, Καθηγητής Δρ. Κ. Μαξίμοβιτς, Επ. Καθηγητής Δρ. Κων. Παπουλίδης, Στ. Μουζάκης, Ιστορικός Ερευνητής,  Συντονιστής Ημερίδας Δρ. Πάνος  Ν. Στάμου   
 

                                    Η Οργανωτική Επιτροπή                                    

                                                 Πρόεδροι 

          Σεβ. Μητροπολίτης Θ & Λ                          Πρόεδρος Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

                 κύριος Γεώργιος                              Ομ. Καθηγητής Δρ. Ν. Βερνίκος  

                                       

                                                   Τα Μέλη    

              Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος, Ι. Μητροπόλεως Θηβών & Λεβαδείας

  Καθηγήτρια Δρ. Σ. Δασκαλοπούλου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε

                       Δρ. Π. Ν. Στάμου, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

                          Εμμ. Λιγνός, Έφορος Δ. Σχέσεων Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

    A. Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής Συνεδριακού Κέντρου Ι. Μ. Ευαγγελίστριας

 

24 Σεπτεμβρίου 2009

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τον θάνατο του αειμνήστου προέδρου Αντώνη Ν. Κονταράτου, με απόφαση  των υπολοίπων μελών του το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2009 ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ομ. καθηγητής Δρ. Νικόλας Βερνίκος
Αντιπρόεδρος: Αν. καθηγητής Δρ. Εμμ. Μαρμαράς
Τακτικό Μέλος: Στέλιος Μουζάκης.
Κατά τα λοιπά καθήκοντα η σύνθεση παραμένει η ίδια και σύμφωνα με το συνημμένο.

Βέβαιοι ότι εκφράζομε τη σκέψη όλων των μελών του ΚΕΡΙΕ συγχαίρομε τα μέλη του ΔΣ γιά τα νέα τους καθήκοντα και ευχόμαστε καλή επιτυχία και δημιουργικό έργο.

Με συναδελδικούς χαιρετισμούς

Δρ. Πάνος Ν. Στάμου
Γενικός Γραμματέας              

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
(από 22.09.2009)
1. Πρόεδρος : Ομ. Καθηγητής Δρ. Νικόλας Βερνίκος
2. Αντιπρόεδρος : Αν. Καθηγητής Δρ. Εμμανουήλ Μαρμαράς,  και  Συντονιστής Εκπαιδεύσεως
3. Γεν. Γραμματέας : Δρ. Πάνος Στάμου
4. Ταμίας : Δρ. Κυριάκος Κουβελιώτης
5. Τακτικό Μέλος: Εμμ. Λιγνός, Έφορος Δημ. Σχέσεων και Εκπρόσωπος Τύπου
6. Τακτ. Μέλος : Υποψ. Δρ. Γιάννης Καρράς, Έφορος Εκδόσεων
7. Τακτ. Μέλος : Στέλιος Μουζάκης, Έφορος Βιβλιοθήκης
8. Αναπλ. Μέλος : Γεράσιμος Βλάχος, Έφορος Αρχείων

 

22 Σεπτεμβρίου 2009

Αγαπητοί συνάδελφοι μέλη και φίλοι του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε., 

Προσκαλείστε να παραστείτε στην επίσημη συνάντηση των μελών Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. για το έτος 2009, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο, Τζαβέλα 7, Χαλάνδρι (τηλ. 210 677 83 89) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009, στις 18.00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Κατά την εκδήλωση θα απονεμηθεί ο Τίτλος του Επιτίμου Μέλους Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στον Ρώσο Ακαδημαϊκό Δρ. Σεργκέυ Κάρποβ. Θα επακολουθήσουν ομιλίες των καθηγητών Σ. Κάρποβ και Μ. Γκρατσιάνσκιυ στην θεματική ενότητα  «Το Βυζάντιο ως γέφυρα στη Νεότερη Ελληνο-Ρωσική Ιστορία».

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει συνάντηση των μελών και φίλων του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στο κυλικείο του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Με εκτίμηση 

Δρ. Πάνος Ν. Στάμου

Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

 

30 Ιουλίου 2009

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στις σελίδες Ιστορίας της Ελληνικής Διασποράς στη Ρωσία.

Πραγματοποιήθηκε το 2ο Ελληνορωσικό Κοινωνικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη στις 15-16 Ιουνίου 2009, με την συμμετοχή και συνδιοργάνωση του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε). Τον συντονισμό της λειτουργίας του Φόρουμ είχε η Διοργανωτική Επιτροπή υπό τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας «Pommel Holdings Inc», Δρ. Σεργκέυ Γκαλαβίν. Η Εταιρεία «Pommel Holdings Inc»ανέλαβε και την γενική χορηγία του Φόρουμ.

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι της Ταυρίδας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης.

Η πανηγυρική έναρξη του Φόρουμ έγινε στη μεγάλη αίθουσα της Δούμας (Βουλής) και περιλάμβανε χαιρετισμούς Ρώσων και Ελλήνων αξιωματούχων, όπως ο Πρόεδρος της Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Μπόρις Γκριζλόβ, η εκπρόσωπος της Νομάρχη της Αγίας Πετρούπολης κας Βαλεντίνα Ματβένκο, ο ελληνικής καταγωγής Bουλευτής και Συντονιστής της Ομάδας της Ρωσικής Δούμας για τις σχέσεις με τη Βουλή των Ελλήνων κ. Ιωάννης Σαββίδης, ο Βουλευτής Ευβοίας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνο – Ρωσικής Φιλίας κ. Σίμος Κεδίκογλου, ο Πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μόσχα κ. Μιχάλης Σπινέλλης, ο πρώην Πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα κ. Ανδρέυ Ντβόβιν, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, εκπρόσωπος του Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Τσίρος, ο Δρ. Σεργκέυ Γκαλαβίν κ.ά.

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.), του οποίου ο Πρόεδρος Καθ. κ. Αντώνιος Κονταράτος, αν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φόρουμ,  δεν παρευρέθηκε λόγω ασθενείας, εκπροσωπήθηκε από τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ  Αντιπρόεδρο Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. Καθ. Δρ. κ. Νικόλαο Βερνίκο, την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. Καθ. Δρ. κα Σοφία Δασκαλοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. Δρ. κ. Πάνο Στάμου, του Δρ. Κ. Κουβελιώτη απουσιάζοντος λόγω εκτάκτου κωλύματος, και επίσης από τα Μέλη του ΔΣ του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. κ. Εμμ. Λιγνό, Σύμβουλο Δ. Σχέσεων και Τύπου του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. και τον Δικηγόρο κ. Γερ. Βλάχο, Συντονιστή Αρχείων Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.. Επίσης στο Φόρουμ έλαβαν μέρος συνολικά 20 Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. με ανακοινώσεις στο επιστημονικό συνέδριο, όπως φαίνεται πιο κάτω.

Στα πλαίσια του Φόρουμ οργανώθηκε επιστημονικό συνέδριο σε τρεις Ενότητες: Α’ : «Ιστορία -Πολιτισμός - Εκκλησία», Β΄: «Εκπαίδευση -Υγεία» και Γ¨ «Νέες Τεχνολογίες-Ενέργεια - Επιχειρήσεις-Τουρισμός ».
Ειδικότερα, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσίασε για τους ιστορικούς και τους ειδικούς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών η Α΄ Ενότητα : Ιστορία – Πολιτισμός – Εκκλησιαστικές σχέσεις, του επιστημονικού συνεδρίου του Φόρουμ. Στα πλαίσια της Ενότητας αυτής τα περισσότερα Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε., μαζί με ομογενειακούς παράγοντες της Ρωσίας, παρουσίασαν εργασίες σε μια Ενδοσυνεδριακή Συνδιάσκεψη με θέμα: Η θέση του Ελληνισμού στη Ρωσία. Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Από Ρωσικής πλευράς σημαντική ήταν η συμμετοχή στην Ενότητα Α’ επιστημόνων της Ακαδημίας Επιστημών και άλλων διακεκριμένων Ανωτάτων Επιστημονικών Ιδρυμάτων της Ρωσίας. Μεταξύ των τα Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. Καθηγητής Grigori Arsh (Ελληνο-ρωσικοί επιστημονικοί και πολιτιστικοί δεσμοί στο δεύτερο μισό του 18ου –πρώτο τρίτο 19αιώνα ), Igor Medvedev (Ένα πετροπολιτάνικο ίχνος στη βιογραφία ενός πολυμαθούς Έλληνα: Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός), Olga Sokolofskaya (Η Ρωσία και η Ελλάδα στην επιστολική κληρονομιά της Ελληνίδας Βασίλισσας Όλγας. Μέσα του 19ου-αρχές 20ου αι.), Youri Pryakhin (Έλληνες αξιωματικοί του ναυτικού της Μαύρης Θάλασσας στις πολεμικές εκστρατείες του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου 1828-1829), Mikhail Gratsianskiy (Ο ρόλος των Ελλήνων στη συνένωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία κατά τον 17ο αι. ), Boris kostin (Πολεμική πορεία του πρίγκιπα Αλ. Υψηλάντη στον πατριωτικό πόλεμο του 1812 και την εκστρατεία του ρωσικού στρατού στο εξωτερικό το 1813)

Από το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. και σε ό,τι αφορά στην ελληνική συμμετοχή, έγιναν ανακοινώσεις από τα Μέλη του: Του Μέλους του ΔΣ ιστορικού -υποψηφίου Δρ. - κ. Ιωάννη Καρά (Εμπόριο και πολιτική: Ρωμιοί και Ρώσοι 1700-1774) , του Αντιπροέδρου ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δρ. Νικολάου Βερνίκου και της Προέδρου της Ε.Ε. Καθ. Δρ. Σοφίας Δασκαλοπούλου στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ορθόδοξη Πατρολογία), του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνου Παπουλίδη (Τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής παροικίας της Οδησσού και της Νίζνας),
του Δρ. Δημήτριου Γαϊτάνη (Η συμβολή της Ακαδημίας Οστρόζσκι 1576-1636 και η διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στη Δυτική Ουκρανία) , του κ. Δημήτρη Καταϊφτσή, υποψήφιου Δρ Ιστορίας (Φύλο και κοινωνικές μεταβολές στα ελληνικά χωριά της ΕΣΣΔ από το 1928 έως το 1949), του κ. Γερ. Βλάχου (Η Ρωσική σημαία στην εμπορική ναυτιλία της Επτανήσου Πολιτείας, 1800-1807) της Δρ. Θεοδώρας Γιαννίτση , Διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα (Επισκόπηση της ιστορίας του Ελληνισμού στα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας και στην επικράτεια της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ).

Επίσης το Μέλος του ΔΣ του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε., δικηγόρος και λαογράφος κ. Εμμ. Λιγνός, έλαβε μέρος στην Ενότητα Γ’ του συνεδρίου παρουσιάζοντας το θέμα: Νέες μορφές Τουρισμού, το οποίο με την σε βάθος ανάλυση νέων ευκαιριών για την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας (Τουρισμός), προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον στην επιχειρηματική κοινότητα των συνέδρων, όπου μεταξύ των άλλων συμμετείχε και ο γνωστός Έλληνας εφοπλιστής καπετάν Ν. Τσάκος. Εξάλλου, το Μέλος του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. κ. Βύρων Καρύδης παρέστη στο Φόρουμ και κάλυψε την εκδήλωση στο Ελληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου, όπου παρουσίασε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Ειδικό ενδιαφέρον προξένησε η ανακοίνωση του  ιστορικού κ. Γιάννη Νικολόπουλου, επίτιμου Αντιπροέδρου του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. και Προέδρου του Ιδρύματος Ελληνικών Ερευνών στη Μόσχα με τίτλο: Ο Ελληνας βιομήχανος του 19ου αιώνα Ιβάν Ιβάνοβιτς Αλαφούζοφ στο Καζάν. Η ανακοίνωση του Γ. Νικολόπουλου σχετίζεται με έρευνα που πραγματοποιείται για την οικογένεια των Αλαφούζων της Σαντορίνης, προγόνων των εκδοτών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ!

Μια άλλη άγνωστη σελίδα της κοινής ιστορίας Ελλάδας και Ρωσίας παρουσίασε στο συνέδριο ο Γενικός Γραμματέας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. , Πλοίαρχος Π.Ν. ε.α. Δρ. Παναγιώτης Ν. Στάμου,  με τη βοήθεια της καθηγήτριας φιλολόγου κας Ειρήνας Καρακέτοβα, επίσης Μέλους του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. μετίτλο: Έλληνες απόγονοι της ΑικατερίνηςΙΙ και του Γ. Α Ποτέμκιν. Όπως αναφέρθηκε, η Αικατερίνη ΙΙ από το δεσμό της με το Γρηγόρη Ποτέμκιν είχε αποκτήσει μια κόρη που ονομάσθηκε Ελισάβετ Γρηγόρεβνα Τέμκινα. Η Ελισάβετ γεννήθηκε μετά το μυστικό γάμο (μοργανατικός) της Αικατερίνης ΙΙ με τον πρίγκιπα Ποτέμκιν (8 Ιουνίου , 1774).
Ογάμος της Ελισάβετ με τον Έλληνα Ταγματάρχη του ρωσικού στρατού, από τη Χίο, Ιβάν Χριστοφόροβιτς Καλαγεώργη στην Αγία Πετρούπολη (4 Ιουλίου, 1794) έφερε 4 γιούς και 6 κόρες, που δημιούργησαν την...τάξη των ελλήνων απογόνων, που σήμερα υπολογίζονται σε πάνω από 7.000!

Το 2ο Ελληνο-Ρωσικό Φόρουμ πλαισίωσαν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τόσο στο μέγαρο του Παλατιού της Ταυρίδας, όσο και σε άλλους χώρους.
Φωτό: Το Παλάτι της Ταυρίδας, πανέμορφο και διάσημο δημιούργημα του ρωσικού κλασσικισμού του τέλους του XVIII αιώνα, χτίστηκε με το διάταγμα της Αικατερίνης ΙΙ στα έτη  1783-1789, για λογαριασμό του εκλεκτού της αυτοκράτειρας - πρίγκιπα Ποτέμκιν (Potemkin).

Δρ. Πάνος Ν. Στάμου                                        Εμμ. Λιγνός
Γενικός Γραμματέας                           Σύμβουλος Δ. Σχέσεων και Εκπρόσωπος Τύπου

 

01 Ιουλίου 2009

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Ιουνίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΡΙΕ Πάνος Στάμου υποστήριξε στο Ινστιτούτο Ιστορίας της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ο Αξιωματικός Λάμπρος Κατσώνης και ο Ρωσικός Ελαφρύς Καταδρομικός Στολίσκος στη Μεσόγειο». Του εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.  

 

16 Μαρτίου 2009

Αγαπητοί φίλοι,
Σας προωθούμε την ανακοίνωση του Τμήματος Ανατολικό-Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. 

 

28 Ιανουαρίου 2009

Αγαπητά Μέλη του ΚΕΡΙΕ,

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην (εξ αναβολής) Γενική Συνέλευση και τη διενέργεια εκλογών νέων οργάνων του ΚΕΡΙΕ την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αίθουσα σεμιναρίων) στις 18.00, σύμφωνα με τα συνημμένα.

 

2 Δεκεμβρίου 2008

Αγαπητά Μέλη του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρόσκληση για τη διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και Εκλογών την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008, για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοικήσεως του ΚΕΡΙΕ.

 

21 Νοεμβρίου 2008

Αγαπητοί φίλοι και Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.,

με ικανοποίηση σας ενημερώνομε ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί η ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση:  www.kerie.org !
Το ΔΣ θα εκτιμούσε αν τα Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. βοηθούσαν στην παρά πέρα ανάπτυξη και βελτίωση της σελίδας με τη συμμετοχή τους.
Περιμένομε τις προτάσεις και προ παντός την ενεργό συμμετοχή σας με άρθρα, εργασίες, μελέτες, ιστορικές πληροφορίες, παρατηρήσεις και προτάσεις προς την Ομάδα Διαχειρίσεως της ιστοσελίδας.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της Αγγλικής και Ρωσικής έκδοσης της σελίδας, οπότε σε λίγο χρόνο ολοκληρώνεται ολόκληρη η οικοδόμησή της.

Συστήστε την Ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στους φίλους και γνωστούς σας !

Ομάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας

 

16 Απριλίου 2008

Αγαπητά Μέλη του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλούμε δείτε συνημμένα ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΚΕΡΙΕ, όπως συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.

Με τους χαιρετισμούς του ΔΣ

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

26 Φεβρουαρίου 2008

Αγαπητά Μέλη του ΚΕΡΙΕ,

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας ενημερώνομε για τις
ακόλουθες διακρίσεις εξεχόντων Μελών μας:

1) Το Επίτιμο Μέλος μας ο από Θηβών και Λεβαδείας
Μητροπολίτης κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Ελλάδας ως
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και η ενθρόνισή του έγινε στις 16
Φεβρουαρίου 2008. Το ΚΕΡΙΕ εκ μέρους όλων των Μελών συνεχάρη τον Μακαριώτατο με
σχετική επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2008.

2) Ο Πρόεδρος του ΚΕΡΙΕ καθηγητής κ. Αντώνης
Κονταράτος επελέγη και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού του νοσοκομείου
'ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' στην Αθήνα. Το  ΔΣ του ΚΕΡΙΕ συνεχάρη τον καθηγητή κ.
Κονταράτο και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, εκ μέρους όλων των
Μελών. 

Με τους χαιρετισμούς του ΔΣ

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

4 Φεβρουαρίου 2008

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλούμε δείτε το πρόγραμμα της συνδιάσκεψης στη Βαρσάβα το Μαρτίο 2008 με το θέμα: "Εξουσία και ελευθερία. Αυτοκρατορίες, κράτη και λαοί στην Ανατολή στους XVIII-XXI αιώνες ".

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

8 Οκτωβρίου 2007

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλούμε δείτε την 1η ΗΜΕΡΙΔΑ του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. το Σεπτέμβριο 2006 με το θέμα: "ΡΩΣΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΤΟ 18ο αι. ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ".

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

4 Δεκεμβρίου 2007

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλούμε δείτε συνημμένα ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΚΕΡΙΕ, όπως συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. και τον κατάλογο των νέων μέλων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

8 Οκτωβρίου 2007

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του ΚΕΡΙΕ,

παρακαλώ δείτε συνημμένα πρόσκληση και πρόγραμμα συνεδρίου που οργανώνεται σττις 19-21.10.2007 στο Ρέθυμνο με θέμα: "Η Ρωσική Παρουσία στο Ρέθυμνο 1897-1909".

Όποια από τα μέλη επιθυμούν να το παρακολουθήσουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας ή απ' ευθείας με τους οργανωτές.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας ΚΕΡΙΕ

 

9 Ιουλίου 2007

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΚΕΡΙΕ,

Με λύπη μας σας ενημερώνομε ότι η αναγγελθείσα ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2007 με θέμα "Έλληνες και Οδησσός" αναβάλλεται λόγω της πραγματοποιήσεως των Ουκρανικών εκλογών στις ίδιες ημερομηνίες. Ελπίζομε ότι έχομε την κατανόηση των ομιλητών.

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της Διημερίδας θα ανακοινωθούν με νεώτερο ενημερωτικό μας.

Σας στέλνομε τους χαιρετισμούς μας και σας
ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Για το ΔΣ του ΚΕΡΙΕ

Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας

 

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2005. Οι κύριοι στόχοι του επικεντρώνονται στη διεξαγωγή ερευνών που, με την αξιοποίηση αρχειακού και λοιπού υλικού, διαφωτίζουν τις ελληνορωσικές σχέσεις και την ιστορία των Ελλήνων της Ρωσίας. Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. καλεί τους Ελληνιστές της Ρωσίας να γίνουν ενεργά μέλη του (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. όρα τα συνημμένα αρχεία: αίτηση, καταστατικό).

Ένα από τα πρώτα προγράμματα του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. απετέλεσε η χρηματοδότησε της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του καθηγητή κ. Γιούρι Πριάχιν «Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της Ελλάδος και της Ρωσίας» (προηγουμένως το βιβλίο είχε εκδοθεί στη ρωσική).

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, μέσω του Δικτυακού του Τόπου, επιθυμεί να συμβάλει ώστε η δράση και το έργο του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. να γίνονται γνωστά στους Έλληνες και Φιλέλληνες της Ρωσίας. Για το λόγο αυτό εντάσσει το πληροφοριακό υλικό που λαμβάνει από το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στην ιστοσελίδα του.

Δελτίο τύπου, Σαντορίνη, Αύγουστος 2007

Πάνου Ν. Στάμου "Προσέγγιση ιστορικής προσωπικότητας μέσα από Αρχειακές πηγές: Περίπτωση Λάμπρου Κατσώνη"

Δελτίο τύπου, 25.05.07

Πρόσκληση σε εκδήλωση, 17.05.07 

Patrological studies, 25.04.07 

Ενημερωτικό σημείωμα - Επίσκεψη σε Κριμαία και Οδησσό, 05.04.07 

Ενημερωτικό σημείωμα - Επίσκεψη Κριμαίας – Οδησσού, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 30 Μαρτίου 2007

Ανοιχτή επιστολή – News Letter No1, Μάρτιος 2007

Warsaw East European Conference, application form, 6.3.2007

Warsaw East European Conference, paper proposal, 6.3.2007

Warsaw East European conference fourth annual session, 6.3.2007

«Ανατολικό» Συνέδριο του Κέντρου Ανατολικό-Ευρωπαϊκών  Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, 6.3.2007

Διοικητικά 'οργανα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. 11.12.2006

Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. 11.12.2006

Ενημερωτικό σημείωμα - Συνάντηση με τον ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή κ. Σβωλόπουλο, 11.11.2006

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 3, Δευτέρα 06.11.2006

Δελτίο τύπου,  04.10. 2006

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 1, Οκτώβριος 2006

Δελτίο τύπου, 22 Ιουνίου 2006

Πρόγραμμα εκδήλωσης παρουσίασης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στη Μόσχα, 17 Ιουνίου 2006

Προετοιμασία εκδήλωσης παρουσίασης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στη Μόσχα, 15 Μαΐου 2006

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 2, Αθήνα 9 Μαΐου 2006

Από τον Πρόεδρο λίγα λόγια για το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε…..

Καταστατικό