HCC
RU GR

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»  Σοφοκλέους

Added: 2019/05/13 13:06

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ στην ΙΣΤΟΡΙΑ – 2019 ΕΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ,

στην πόλη του ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ

30-31 Μαϊου 2019, ώρα 18.30

στη σκηνή του Ακαδημαϊκού Θεάτρου Άπω Ανατολής «Μ. Γκόρκι»

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»  Σοφοκλέους

Παρατίθενται σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο με σχετικά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ:

 

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/75506-antichnuju-tragediju-car-jedip-postavili-v-primorskom-dramteatre-im-gorkogo.html 

Античную трагедию «Царь Эдип» поставили в Приморском драмтеатре им. Горького. Видеорепортаж Ольги Артемовой

00

Прикосновение к античности. В Приморском академическом театре имени М. Горького готовят уникальную для Дальнего Востока премьеру — античную трагедию «Царь Эдип». Греческий режиссер — постановщик Ангелос Сидератос приоткроет дверь в мир столь далёкий и пленительный со своими законами, эстетикой и сюжетами. Как воссоздать эту эпоху, одухотворить её, сделать не только понятной, но и наполнить эмоциями, страстями, приблизить к современным зрителям?

По свидетельству Аристотеля Софокл изображает людей такими, какими они должны быть. Автор, постепенно раскрывая сущность и характер личности в соответствии с развитием драматического действия, открывает подробности внутреннего разнообразия характера и царь Эдип — яркий пример тому. Для Эдипа достоинство — главная опора в жизни, даже если это жизнь изгоя и калеки.

Сергей Коврижин, актер театра имени М. Горького, исполнитель роли Эдипа: «В порыве страсти, безумия он себя лишает глаз и при этом он смиряется со своим положением. И берет всю ответственность за род на себя и с этим идет дальше по жизни».

Это пока лишь репетиция, а у присутствующих в зале мурашки по коже. Режиссер-постановщик Ангелос Сидератос убежден, древнегреческая трагедия одержала победу над временем, именно поэтому всегда интересна и нова. Главный посыл — обратить внимание зрителя на самого себя, на осознание собственных ошибок и принятие ответственности за них. Как это сделал Эдип, который не дожидаясь кары небесной, вынес себе приговор.

Теодора Янницы, актриса, директор греческого культурного центра в Москве: «Это великое счастье для актера — доносить до души зрителя такие мысли, такие посылы».

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель театра им. М. Горького: «Мне бы очень хотелось вместе с вами прийти на премьеру и не разочароваться, получить удовольствие от встречи с величайшей драматургией всех миров и народов. Я говорю об этом тихо и скромно. Вынесите счастье встречи с таким автором».

Премьера античной трагедии «Царь Эдип» — это грандиозный подарок приморцам в год театра. Академический театр имени Горького ждет своих зрителей 30 и 31 мая.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

 

https://vladnews.ru/2019-04-12/149681/eksklyuziv_rossiyskogo

Эксклюзив российского масштаба: Великую античность покажут владивостокцам

Пьесу Софокла поставят так, как ставили на древнегреческих сценах 2,5 тысячи лет назад

20:50, 12 апреля 2019Культура

DSC07862.JPG

Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews

30 и 31 мая на сцене Приморского академического театра имени Горького состоится премьера спектакля «Царь Эдип» по знаменитой трагедии Софокла. Постановку на сцене театра осуществляет греческий режиссер Ангелос Сидератос, сообщает корреспондент РИА Vladnews.

На пресс-конференции, прошедшей в театре, главный режиссер и художественный руководитель «горьковки» Ефим Звеняцкий напомнил, что история проекта «Царь Эдип» началась пять лет назад – и все это время ушло на поиск средств на постановку. Но еще пять лет назад было решено и четко установлено: во Владивостоке Софокла поставят так, как ставили когда-то на древнегреческих сценах 2,5 тысячи лет назад.

- Я не могу и не хочу ставить Софокла иначе, - сказал Ангелос Сидератос. – Поймите, то время – когда творили Софокл, Аристофан, Эсхил, Аристотель, когда в Афинах правил Перикл - было временем идеальной демократии и идеальной драматургии. Из уважения к этому великому времени и великим именам я не считаю возможным даже подумать о том, чтобы поставить некие «модерновые вариации» на тему «Царя Эдипа». Нет, это произведение, которое поднимает проблемы общемирового масштаба, достойно того, чтобы его ставили так, как это было изначально.

Напомним, в пьесе «Царь Эдип» говорится о крахе жизни Эдипа, человека, который пытался избежать воли богов (было предсказано, что Эдип убьет своего отца и женится на своей матери), но в итоге оказался игрушкой в их руках. Основная идея пьесы: человек никогда не сможет избежать предначертанного.

- Но речь не только об этом, - сказал Ангелос Сидератос. – Софокл творил во времена идеальной демократии, когда люди жили с мыслью о том, что не общество виновато в том, что происходит вокруг, а каждый человек своими поступками творит это самое «вокруг» и каждый человек должен нести ответственность перед обществом за свои поступки. Сегодня люди стараются жить по принципу «хватай и беги, завтра нет, есть только сегодня» и отказываются признавать то, что они отвечают за разврат и всеобщее духовное измельчание, за упадок цивилизации, что именно каждый из нас своими поступками вносит свою лепту в формирование настоящего и будущего. А «Царь Эдип» напомнит им о главном… Ведь боги наказывают Эдипа не за факт рождения и попытку избежать своей судьбы, а за то, что он, став царем Фив, упивается властью, обожает себя, тешит свое эго…

Постановка «Царя Эдипа» практически по всем канонам античности (небольшие исключения все же будут, например, актеры обойдутся без котурн – весьма неудобной обуви, также музыка к спектаклю написана современным композитором Никосом Ксантулисом) станет фактически первой в России. Весь коллектив театра и, разумеется, вся труппа (всего в спектакле заняты 40 актеров, главную роль играет Сергей Коврижиных, Иокасту исполняют – в очередь – греческая актриса Теодора Янницы и Марина Волкова, также в спектакле заняты Владислав Яскин, Николай Тимошенко, Евгений Горенко и многие другие) осознают ответственность и горды причастностью к такому эксперименту.

- Буду честен, я каждый день думаю, оценит ли зритель этот спектакль, пойдет ли он в зал, поймет ли, - сказал Ефим Звеняцкий. – И каждый день надеюсь, что да – и оценит, и поймет, и полюбит эту постановку. Во всяком случае, мы приложим к этому все усилия. И я твердо убежден, что спектакли с таким высоким смыслом, с таким образовательным и воспитательным посылом нам сегодня просто необходимы.

 

https://vladnews.ru/2019-04-10/149513/gosti_grecii 

Гости из Греции поставят во Владивостоке известную античную трагедию

История из Фив случится на сцене театра им. М. Горького уже в конце весны

15:38, 10 апреля 2019Культура

800px-The_Plague_of_Thebes.jpg

Фото: Антигона выводит слепого Эдипа из Фив. Картина Жалабера. XIX в.

Участники творческой группы, занятой в премьерном спектакле античной трагедии «Царь Эдип», примут участие в пресс-конференции, которая пройдёт 12 апреля в 14:15 в Академическом театре им. М. Горького, сообщает РИА VladNews.

В мероприятии примут участие: художественный руководитель театра, народный артист России Ефим Звеняцкий, режиссёр-постановщик Ангелос Сидератос (Греция), директор Греческого Культурного Центра в Москве, актриса Теодора Янницы (Греция), музыкальный руководитель Тамара Данцигер-Дельсаль (Москва), балетмейстер Надежда Дроздова.

Аристотель сформулировал правила драматургии, опираясь на работы Софокла, и особенно на «Эдипа». Трагедия написана в 429 году до нашей эры. Она считается идеальным драматическим произведением.

Краткое содержание: Фивы страдают страшной чумой. Пророчество гласит, что город будет спасен только при условии, если будет наказан убийца предыдущего короля Лая. Эдип, который сейчас правит, приказывает найти убийцу. Пророк Тиресий обвиняет Эдипа, что это он является «миазмой для города». Эдип в ярости, поскольку подозревает, что против него организован заговор. В ходе расследования, постепенно раскрывается истина, герой обнаруживает, кто он есть на самом деле.

В спектакле заняты: Заслуженные артисты России: Е. Горенко, Н. Тимошенко; артисты: М. Волкова, С. Коврижиных, С. Симоненко, В.Яскин, Я. Янковский; хор мужской и женский, сопровождение Иокасты, сопровождение Эдипа и Креонта, артисты: Д. Неделько, М. Марченко, М. Клушин, М. Вахрушев, А. Касницкий, К. Суворин, Е. Санина, Н. Овчинникова, И. Кулешова, Ж. Стрелкова, П. Пугачева, М. Федюченко, О. Налитова, Я. Мялк, В. Романенко, Н. Кульчихина, Л. Дмитриева, Е. Пономаренко, А. Аубекерова, Н. Крюкова, Т. Иванашко, Б. Белебезьев, Л. Смагин, И. Перепелкин, С. Лисинчук, П. Мартыненко.

Театр в Древней Греции являлся вершиной проявления культуры и демократии. Руководство театра приглашает принять участие в пресс-конференции широкую общественность. На встрече будут обсуждать актуальность античной драматургии в современном мире

До пресс-конференции можно сделать фото и видео с репетиции спектакля (с 13:00 до 14:00).

Премьера спектакля «Царь Эдип» состоится 30 и 31 мая. 

http://www.otvprim.ru/culture/primorskij-kraj_12.04.2019_76583_grecheskij-rezhisser-postavil-v-teatre-gorkogo-tragediju-tsar-edip.html

Греческий режиссер поставил в театре Горького трагедию "Царь Эдип"

14 Апреля 2019, 11:30

Скачать видео


 

Уже 31 мая состоится премьера спектакля "Царь Эдип" в театре Горького. Для постановки античной трагедии был приглашен греческий режиссер Ангелос Сидератос. Он сейчас во Владивостоке. Репетиции идут полным ходом. Сегодня на пресс-конференции  он объяснил,  почему легко принял приглашение о постановке Эдипа на другом конце земли.

Ангелос Сидератос пообещал, что не будет  экспериментировать в столь серьезных постановках. Поэтому режиссура будет классическая, как и музыка, звук и костюмы.


https://novostivl.ru/post/71507/

Древнегреческую трагедию с 2500-летней историей впервые покажут во Владивостоке

О деталях постановки рассказали ее режиссер Ангелос Сидератос, актеры и руководитель театра им. Горького Ефим Звеняцкий

Фото: Василий Буслаев

В конце мая на сцене Приморского академического театра имени Горького состоится долгожданная премьера древнегреческой трагедии "Царь Эдип" Софокла, сообщает ЕНВ.

На прошедшей в пятницу в театре пресс-конференции главный режиссер и художественный руководитель краевого драмтеатра Ефим Звеняцкийнапомнил, что история "Царя Эдипа" в театре им. Горького началась еще пять лет назад: "Много времени ушло на поиск средств на постановку. Но еще пять лет назад нами было решено: во Владивостоке Софокла поставят так, как ставили трагедию на древнегреческих сценах 2,5 тысячи лет назад", - сказал он.

"Я не могу и не хочу ставить Софокла иначе, - добавил греческий режиссер постановки Ангелос Сидератос. – Поймите, то время – когда творили Софокл, Аристофан, Эсхил, Аристотель, когда в Афинах правил Перикл - было временем идеальной драматургии. Из уважения к этому великому времени и великим именам я не считаю возможным даже подумать о том, чтобы поставить некие "модерновые вариации" на тему "Царя Эдипа". Нет, это произведение, которое поднимает проблемы общемирового масштаба, достойно того, чтобы его ставили так, как это было изначально".

Отвечая на вопрос ЕНВ, Сидератос добавил, что требования современности все же потребовали от него сценических новаций: например, увеличить число действующих лиц, все актеры будут играть без модных три тысячи лет тому назад котурн – весьма неудобной обуви, а музыка к спектаклю написана современным композитором Никосом Ксантулисом и мелодию "Сиртаки" зритель поэтому не услышит.

Всего в спектакле заняты 40 актеров, главную роль играет Сергей Коврижиных, который в интервью ЕНВ признался, что работать над ролью царя и тирана ему необычайно сложно: "Огромные монологи написаны гекзаметром, все это нужно заучить… К тому же, режиссер спрессовал действие трагедии в одноактную пьесу, действие разворачивается стремительно, передохнуть будет некогда и залу, и актерам…"

Роль Иокасты в первых спектаклях исполнит греческая актриса Теодора Янницы, затем ее заменит Марина Волкова.

Напомним, что "Царь Эдип" - это трагедия о роке и свободе: не в том свобода человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответственность даже за то, чего он не хотел.

"Буду честен, я каждый день думаю, оценит ли зритель этот спектакль, пойдет ли он в зал, поймет ли смысл старой пьесы, - сказал Ефим Звеняцкий. – И каждый день надеюсь, что да – и оценит, и поймет, и полюбит эту постановку. Во всяком случае, мы приложим к этому все усилия. Я твердо убежден, что спектакли с таким высоким смыслом, с таким образовательным и воспитательным посылом нам сегодня просто необходимы… Хотелось бы, впрочем, чтобы на первые спектакли пришли зрители понимающие…"

Отвечая на вопрос ЕНВ о планах театра на 2019 год, художественный руководитель театра им. Горького отметил, что пока открытие нового театрального сезона после периода летних гастролей планируется 5 октября – и в стенах ждущего капремонта здания "горьковки". К этому времени группа американских шоуменов поставит в театре мюзикл по одному из известных произведений Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Что касается гастролей: театр планирует летом впервые за свою историю отправиться в Армению, в Ереван. Актеры представят на Кавказе "Эдит и ее демоны", "Сергей Есенин. Исповедь", "Tovarich" и "12 стульев".

Также в сентябре труппа Приморского академического театра посетит Корею с детским спектаклем "Белоснежка и семь гномов".

https://www.dv.kp.ru/daily/26959.4/4012492/

Без комплексов: Владивосток увидит настоящего «Царя Эдипа»

За исключением уюта зрительного зала, пришедших на спектакль ожидает то же зрелище, от которого рыдали и неистовствовали современники Софокла

ИГОРЬ СОРОКИН

Поделиться:

FlipЕжедневная рассылка новостей KP.RU

В обозримом будущем театр ждет реконструкция, и тогда мы его не узнаем

В обозримом будущем театр ждет реконструкция, и тогда мы его не узнаем

Изменить размер текста:AA

27 марта Владивосток вместе со всей Россией отмечает День театра. И если сам театр начинается с вешалки, то День театра в драмтеатре имени Горького — со встречи с журналистами, которым не терпелось узнать все секреты будущего сезона.

Главным театральным событием, которого вот уже почти дождался Владивосток, станет классическая постановка «Царя Эдипа». Бессмертную — и это не красивые слова, пьесе Софокла больше 2,5 тысяч лет — трагедию на приморской сцене ставит греческий режиссёр Ангелос Сидератос. Кстати, во всей труппе, занятой в постановке, он — и еще композитор — будут единственными уроженцами Эллады. Все остальные — наши, родные, приморские.

Ангелос Сидератос, греческий режиссёр-постановщик «Царя Эдипа»:

— Моя большая удача в том, что я вовремя повстречал Ефима Звеняцкого и он дал мне возможность поставить этот исторический спектакль. Это огромная гордость для меня, и я горжусь вашими актерами, занятыми в постановке. Она будет абсолютно классической, это не та пьеса, которая требует экспериментов, за тысячи лет она вполне это доказала. Мой друг Ефим дал мне все, что нужно, но режиссер не маг, не кудесник, и результат зависит не только от меня одного. Ваших актеров для спектакля отбирал я сам, и я возлагаю на них очень большие надежды.

Как рассказал сам худрук «горьковки» Ефим Звеняцкий, премьера «Царя Эдипа» ждет театралов Приморья 31 мая. Это действительно будет полностью классическая постановка. Фактически, за исключением уюта зрительного зала, пришедших на спектакль ожидает то же зрелище, от которого рыдали и неистовствовали современники Софокла.

https://primamedia.ru/news/798857/?from=37

На сцене Приморского театра им. Горького поставят «Великого Гэтсби» и «Царя Эдипа» (16+)

Худрук Ефим Звеняцкий рассказал, что ожидает театр в ближайшие полгода (ФОТО, ВИДЕО)

PrimaMedia выходного дня 

Общество  28 марта, 11:40

 

Праздничная пресс- конференция, посвященная Международному дню театра. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Праздничная пресс-конференция, посвященная Международному дню театра, прошла 27 марта на большой сцене Приморского театра им. Горького. Художественный руководитель Ефим Звеняцкий рассказал о предстоящих премьерах и планируемых гастролях, сообщает ИА PrimaMedia.

Встреча прошла в формате перфоманса, артисты и журналисты общались непосредственно на сцене театра. Как сообщил художественный руководитель Ефим Звеняцкий, открытие нового театрального сезона планируется 5 октября. К этому времени группа американских режиссеров поставят спектакль по одному из известных произведений Фицджеральда "Великий Гэтсби" (16+).

Праздничная пресс- конференция, посвященная Международному дню театра. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

1 / 10

"21 апреля заезжает группа американских режиссёров, они познакомятся с труппой и начнут работать над чрезвычайным экспериментальным спектаклем с хореографией и драмой. Пьесу написал режиссер, который имеет большое количество наград", — поделился Ефим Звеняцкий.

А уже 31 мая состоится премьера спектакля "Царь Эдип" (16+). Для постановки античной трагедии был приглашен греческий режиссер Ангелос Сидератос. Он рассказал, что трагедия будет представлена в классическом варианте.

"Не надо пробовать экспериментировать в столь серьезных постановках, поэтому режиссура будет классическая, как и музыка, звук, костюмы", — отметил Ангелос Сидератос.

Греческий режиссер Ангелос Сидератос

Греческий режиссер Ангелос Сидератос. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Что касается гастролей, то театр планирует летом впервые за свою историю отправиться в Ереван. Актеры представят свои лучшие спектакли, а именно: "Эдит и ее демоны" (16+), "Сергей Есенин. Исповедь" (16+), Tovarich (16+) и "12 стульев" (16+).

Также труппа театра посетит Корею с детским спектаклем "Белоснежка и семь гномов" (6+), который когда-то ставил сам Ефим Звеняцкий.

"Конечно спектакль будет на русском языке с субтитрами. Также этот спектакль будет играться в рамках фестиваля корейского искусства (12+). Уже 3 сентября на нашей сцене будет работать корейский театр, так что приходите", — рассказал художественный руководитель.

Одним из важных событий является международный театральный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (12+). На следующий год фестиваль получит финансирование, об этом заявил Ефиму Звеняцкому Олег Кожемяко.

"Мы делали уже такой фестиваль 30 лет назад, теперь он обретет другую историю и будет здесь представлен. И нашу эстафету подхватил Сергей Безруков. Он уже получил добро на проведение Российского театрального фестиваля для детей и юношества в Москве (12+)", — заключил Ефим Звеняцкий.

Праздничная пресс- конференция, посвященная Международному дню театра. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

1 / 6

Отметим, что актёры Приморского театра им. Горького к международному дню театра подготовили для зрителей "Музыкальный Бенефис" (12+). В программе вечера артисты театра исполнят любимые песни. Это советские, российские и зарубежные хиты.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.
Подробнее: https://primamedia.ru/news/798857/?from=37

2019-05-13_13-04-27.png

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback