HCC
RU GR

«Κέρασμα από τη θεά ή ακτίνα μέσα στο χάος»

Added: 2016/05/30 16:06

Παρατίθεται ενημέρωση, στη ρωσική, σχετικά με την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Κέρασμα από τη θεά ή ακτίνα μέσα στο χάος», η πρεμιέρα της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαϊου 2016, ώρα 19.00, και η οποία αποτελεί εγχείρημα του Θεατρικού Εργαστηρίου του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας και της Ένωσης Γυναικών «Αγάπη». Περισσότερα:

 

 

 

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Рады сообщить Вам, что недавно организованная в Московском Обществе Греков Ассоциация женщин «АГАПИ»  своё главное дело защиты семейного очага решила подкрепить созданием Творческого объединения «ОРДЕН» (Очаг Радости Духовного Единения Наций), которое организует семейно-исторические вечера.

В составе этого объединения начал работать любительский театр — студия «ОРДЕН». Это значимое событие, ведь в истории Московского общества греков подобного  еще не было!  31 мая 2016 года в рамках Перекрестного года России и Греции ОРДЕН представляет свою первую премьеру по пьесе московского драматурга, победителя конкурса Министерства культуры РФ по современной драматургии 2013 года, филэллина Сергея ДИЕВА «Угощение от богини, или Луч в хаосе». Он же и возглавил театр-студию. Спектакль очень актуален в наше эгоистическое время, когда, к сожалению, деформируются главные моральные ценности и, зачастую, люди забывают о такой нашей настоящей драгоценности как семейный очаг, что, порою, приводит к трагедии.

Действие спектакля происходит в наши дни. Современные герои — Актриса и её Сын, и поэт — в силу определённой логики драматургии пьесы сопровождаются модусами (материализованными образами) древнегреческой богини Геры — защитницы семьи, её дочери Гебы, богини Артемиды — покровительницы живой природы и помогающей женщинам при родах, героини Европы (оживший миф «Похищение Европы»), учёного Пифагора.           С помощью этих персонажей эллинской культуры спектакль показывает, как эгоизм губит семью. Через художественные образы и сакральные символы герои спектакля движутся по духовному пути от античной мифологии, через Византию, к Православию.  И всё это – во имя любви, по-гречески «агапи».

Имея непосредственное отношение к реализации творческих идей МОГ, организации театра-студии и к постановке спектакля, хочу еще раз сказать о создателях драматической поэмы «Угощение от богини, или Луч в хаосе»:

ДИЕВ Сергей Владимирович — автор 3 книг стихов, книги пьес (3 пьесы), ещё 10 пьес (5 поставлено), победитель конкурса Министерства культуры РФ по современной драматургии 2013 года, председатель жюри  Первого международного театрального фестиваля русской классической драматургии «Горячее сердце» им. А.Н. Островского.

ТАВРИДОВ Сергей Сергеевич — режиссёр-постановщик, выпускник режиссёрского факультета Театрального училища им. Б. Щукина, режиссёр нескольких спектаклей, в том числе и по пьесам С.В. Диева.

АНТОНОВ Константин Сергеевич — режиссёр-сценограф, автор всего видеоряда спектакля, режиссёр-документалист, автор многих документальных фильмов, выпускник ВГИКа.

 

В творческом ансамбле театра-студии «ОРДЕН» участвуют и профессионалы сцены, и представители других профессий, актёрские способности которых помогают раскрыть  и драматургия пьесы, и режиссура.

 

Действующие лица и исполнители:

Актриса – Ариадна ПРОКОПИДУ

Сын актрисы – Александр КОМАРЕВЦЕВ

Гера, греческая богиня – Стелла ХРИСТИАНОВА

Артемида, греческая богиня – Надежда РАФАИЛИДИ

Геба, дочь Геры – Ирина ПАНКРАШКИНА

Европа, древнегреческая героиня – Эллада ЛЕЩЕВА

Пифагор, древнегреческий ученый – Леонид ШАБАЛИНОВ

Приглашаем Вас на премьеру спектакля 31 мая в 19:00 в киноконцертном зале Московского Дома общественных организаций.

Ждем Вас по адресу:  4-й Вешняковский проезд, дом 1, кор. 1., (ст. м. «Рязанский проспект»)

Вход свободный, по предварительной записи по тел: 8(499)2364716

Московское общество греков

7____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.jpg

Attached files: от богини, или Луч в хаосе».«Κέρασμα από τη θεά ή ακτίνα μέσα στο χάος»______.doc (565 KiB);

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback