HCC
RU GR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Π.

Added: 2019/02/27 17:41

Αγαπητοί φίλοι,

Ήδη διανύουμε το 14ο έτος λειτουργίας του  год непрерывной работы и деятельности Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – ΚΕΠ στη  Μόσχα. Δέκα τέσσερα – 14 χρόνια συνεπούς και άοκνης υπηρέτησης της ευγενικής υπόθεσης προώθησης του ελληνικού πολιτισμού στη φίλη ομόδοξη χώρα Ρωσία, συσπείρωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, ανάδειξης και αξιοποίησης του δυναμικού όλων εκείνων, που με τη δράση τους, είτε επαγγελματική είτε ερασιτεχνική, συνδράμουν στην ελληνορωσική σύμπραξη.

Η δράση μας στο σύνολό της είναι ταγμένη στην ανάδειξη των κοινών σελίδων ιστορίας , που συνδέουν τους δύο ομόδοξους λαούς, Έλληνες και Ρώσους, με μακραίωνους δεσμούς ιστορικής, πολιτισμικής, πνευματικής εγγύτητας και παραπέμπουν στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, που βασίζονται στις πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης τηςΑντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα  «...ούτοι συνέχθην, αλλά συμφιλείν έφυν...». 

Πόσο καλά, εσύ αγαπητέ φίλε, γνωρίζεις τη ζωή και δράση του Κ.Ε.Π.; Τί χρήσιμο δύνασθε να κομίσετε για τον εαυτό σας από το Κ.Ε.Π., με ποιό τρόπο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, να μάς βελτιώσετε, να μάς εμπλουτίσετε; Να μας βελτιώσετε και εμπλουτίσετε με σκέψεις, ιδέες, προτάσεις σας, να μάς εμπνεύσετε για καινούρια επιτεύγματα και επιτυχίες, αξιοποιώντας το δημιουργικό πνεύμα και δυναμικό σας, ανακαλύπτοντας για τον ίδιο τον εαυτό σας νέες του πτυχές και ωθώντας τον σε νέους άθλους, σε πρωτόγνωρες κορυφές.

 

Σάς προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩРΙΖΕΙΣ ΤΟ КΕΝΤРΟΕΛΛΗΝΙКΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΠ !!!

να απαντήσετε στα ως κάτωθι ερωτήματα, να γίνετε μέτοχος της διαφωτιστικής εκστρατείας μας και αξιοκρατικά να βραβευθείτε:

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ

 1η Θέση – 6  ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στη μαγευτική Κρήτη. Με την ευγενική προσφορά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

2η Θέση – Ρομαντικό δείπνο για δύο (2) άτομα στο μεγαλοπρεπές ελληνικό εστιατόριο της Μόσχας ΜΟΛΩΝ-ΛΑΒΕ.

3η Θέση – Σειρά εκδόσεων Κ.Ε.Π.

...... και πολλά άλλα δώρα για τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού μας...... !!!

Ο Διαγωνισμός ισχύει από 01 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2019 ! Απαντήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 05 Μαϊου 2019 !!!

Τις απαντήσεις σας δύνασθε να αποστέλλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κ.Ε.Π.  info@hecucenter.ru  και hcc@mail.ru

Ελλάδα – αναμφίβολα μία από τις σαγηνευτικότερες γωνιές του πλανήτη, τόπος απαράμιλλου φυσικού κάλλους, μοναδικής πολιτισμικής κληρονομιάς, γενέτειρα διαχρονικών αξιών και ιδεωδών, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, για ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών ανά τους αιώνες και δεν δύναται να αφήσει αδιάφορο και ασυγκίνητο και τον πλέον απαιτητικό περιηγητή.

Σας περιμένουμε, αγαπητοί φίλοι ! Είμαστε μαζί !

Είμαστε ένας ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ !!!

ВОПРОСНИК - EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1/ В каком году (указывая и месяц) начал работать Греческий Культурный Центр – ГКЦ в Москве? Какова его первая программа реализации?

Ποιό έτος (αναφέρατε και μήνα) ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού - ΚΕΠ με έδρα τη Μόσχα; Ποιό υπήρξε το πρώτο του πρόγραμμα υλοποίησης;

2/ Назовите крупное историческое событие, которому была посвящена книжная выставка и научная конференция, проведенные в Российской Государственной Библиотеке в октябре 2007 года? Расскажите об историческом событии, а также сообщите название Выставки и Научной Конференции.

2/ Αναφέρατε το σημαντικό ιστορικό γεγονός, στο οποίο ήσαν αφιερωμένη Έκθεση Βιβλίων και Επιστημονικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκαν στην Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας τον Οκτώβριο του 2007. Κάνετε μία μικρή αναφορά/περιγραφή του ιστορικού γεγονότος και αναφέρατε, επίσης, τον τίτλο της ΄Εκθεσης και του Επιστημονικού Συνεδρίου.

 

3/ Назовите количество научных конференций и круглых столов, организованных ГКЦ, в том числе и международных, и при его участии за все время работы Центра.

3/ Αναφέρατε αριθμό επιστημονικών συνεδρίων και στρογγυλών τραπεζών, που οργανώθηκαν αποκλειστικά από το ΚΕΠ, μεταξύ άλλων και διεθνών, καθώς και με τη συμμετοχή του ΚΕΠ, καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

 

4/ Назовите количество Кинонедель/Фестивалей греческого кино организованные ГКЦ за все время нашей работы. Укажите год, даты и место проведения [пояснение: исключаются кинофестивали, на которых ГКЦ выступал информационным партнером)] .

4/ Αναφέρατε αριθμό Κινηματογραφικών Εβδομάδων και Φεστιβάλ, που οργανώθηκαν από το ΚΕΠ  καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αναφέρατε ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής [διευκρίνιση: εξαιρούνται κινηματογραφικά φεστιβάλ και εβδομάδες, στις οποίες το ΚΕΠ υπήρξε χορηγός επικοινωνίας]

 

5/ Сколько Театральных мастерских работают при ГКЦ? Назовите ФИО режиссера/худ. руководителя каждой из них. Назовите год начала работы первой из них.

5/ Πόσα Θεατρικά Εργαστήρια λειτουργούν στο ΚΕΠ; Αναφέρατε ονοματεπώνυμο καλλιτεχνικού διευθυντή αυτών. Αναφέρατο το έτος λειτουργίας του πρώτου εξ αυτών.

 

6/ Назовите количество художественных выставок, организованных и проведенных ГКЦ за все время его существования.

6/ Αναφέρατε αριθμό εκθέσεων ζωγραφικής, που οργανώθηκαν και διεξήχθησαν από το ΚΕΠ καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

 

7/ Какое художественное событие ГКЦ официально открыло Перекрестный Год по культуре между Грецией и Россией 2016? Расскажите о нем.

7/ Ποιό καλλιτεχνικό γεγονός εγκαινίασε το Αφιερωματικό Έτος πολιτισμού Ελλάδας – Ρωσίας 2016; Κάνετε μία μικρή αναφορά σε αυτό.

 

8/ Назовите профессиональные Театральные постановки ГКЦ, в том числе и те, которые идут на сценах репертуарных Театров. [Название постановки, ФИО режиссёра-постановщика, название Театра на котором они шли и/или идут, укажите год премьеры].

Αναφέρατε επαγγελματικές θεατρικέςπαραστάσεις του ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένων αυτών, που ανέβηκαν και εντάχθησαν στο ρεπερτόριο θεάτρων και παίζονται σε αυτά. [Τίτλος παράστασης, ονοματεπώνυμο σκηνοθέτη, όνομα Θεάτρου, στο οποίο παίζονται/παίζονταν οι παραστάσεις, αναφέρατε έτος πρεμιέρας].

 

9/ Когда начал работать Греческий Разговорный Клуб ТОЛЬКО ПО- ГРЕЧЕСКИ [«ΜΟΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ»]? Укажите количество сессий, проведенных с начала проекта и по конец 2018 года.  

9/Πότε ξεκίνησε τη λειτουργία της η Λέσχη Διαλόγου και Επικοινωνίας του Κ.Ε.Π. «ΜΟΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ»; Aναφέρατε τον αριθμό των συνεδριών, που πραγματοποιήθησαν από την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης μέχρι το τέλος του 2018. 

 

10/ Укажите количество площадок-очагов распространения греческого языка и культуры, на которых в 2018-2019 гг. идут наши языковые консультации. Назовите количество педагогов в текущем академическом году.

10/ Αναφέρατε τον αριθμό των εστιών διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στις οποίες το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Π. Αναφέρατε αριθμό καθηγητών ελληνικής γλώσσας το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

11/ Укажите названия-тематику конкурсов и их количество, проведенных ШКЦ в рамках Перекрестного 2016 Года по культуре между Грецией и Россией.

11/ Αναφέρατε τον τίτλο και την θεματική διαγωνισμών, καθώς και τον αριθμό τους, που πραγματοποίησε το ΚΕΠ στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Αφιερωματικού Έτους για τον πολιτισμό Ελλάδας Ρωσίας 2016.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПУНКТ: Ваши рекомендации, пожелания, комментарии в целях улучшения нашей работы и нашего взаимодействия.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: Προτάσεις, συστάσεις, σχολιασμοί, επιθυμίες σας με στόχο τη βελτίωση ττου έργου μας και της σύμπραξής μας.


Attached files: __КОНКУРС__ГКЦ__ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Π. (2)___.pdf (733.7 KiB);

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback