HCC
RU GR

Ημερίδα-Διεθνές Συνέδριο \'\' Από τον Κοσμοπολιτισμό του Αλεξάνδρου στο Σήμερα\'\'

Added: 2023/06/21 17:21

Ημερίδα-Διεθνές Συνέδριο

'' Από τον Κοσμοπολιτισμό του Αλεξάνδρου στο Σήμερα''  

Κεντρικός ομιλητής

ο πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ κ. Αντώνιος Κουνάδης

Υπό την Αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου

20.6.2023 (ώρες 11.30 - 20.00)

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστη θέσιν νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι σήμερον Τρίτη 20-6-2023 θὰ παραγματοποιηθῇ στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα:

"Ἀπὸ τὸν κοσμοπολιτισμὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὸ σήμερα"

ἀπὸ 11.30 ἕως 20.00 μμ.

Τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς ἡγεῖται ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιος Κουνάδης ὁμ. Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. καὶ συντονίζει ἡ Δρ Ποτίτσα Γρηγοράκου, Ἐρευνήτρια τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνιστικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς.

Λαμβάνει μέρος πλῆθος διεθνοῦς φήμης ἐπιστημόνων.

Εἴσοδος Ἐλευθέρα.

Συνημμένως ἡ Ἀφίσα τοῦ Συνεδρίου, ἡ Πρόσκλησις καὶ τὸ Δελτίο Τύπου διὰ αὐτὴν τὴν πολὺ σημαντικὴ ἐπιστημονική - ἱστορικὴ ἠμερίδα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο ‘’Ι. Καποδίστριας’’ του Πολεμικού Μουσείου, θα πραγματοποιηθεί το Διεθνές Συνέδριο με θέμα ¨Από τον κοσμοπολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σήμερα¨, υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου.

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Ν.Υ. COLLEGE, το AOrOc-CNRS-Paris-Γαλλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά, το Σωματείον ‘’ΔΙΟΝΥΣΟΣ’’, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ-ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και η Ποτίτσα ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.

Στις 11.30-13.00 θα λάβει χώρα η περιήγηση στην βιβλιοθήκη και στην έκθεση «Μ. Αλέξανδρος» του 1ου ορόφου και από τις 14.00 θα αρχίσουν οι εργασίες του Συνεδρίου, με πολλούς επιτίμους προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Αντώνιος Κουνάδης, πρ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή την Επέτειο των 100 χρόνων των Γαλλικών και άλλων ανασκαφών στις Αλεξάνδρειες και στις πολλές άλλες ελληνικές πόλεις της Ανατολής με σημαντικά ευρήματα και την επίκαιρη μεγάλη Έκθεση, αυτή την περίοδο, στο Βερολίνο για τους θησαυρούς του Ουζμπεκιστάν, όλα έργα τέχνης και αποτελέσματα της ώσμωσης του ελληνικού πολιτισμού με τους πολιτισμούς της Κεντρικής Ασίας.

Η τωρινή έκθεση στο Βερολίνο, μετά το Λούβρο-Παρίσι, παρουσιάζει έργα τέχνης της ελληνιστικής και μετέπειτα εποχής, όταν ο Αλέξανδρος και τα ελληνικά βασίλεια διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και δημιούργησαν κοσμοπολίτικες πολιτείες με συνύπαρξη λαών και ώσμωση τεχνών, θρησκειών και πολιτισμών, με βάση τις ελληνικές Αξίες. Τα αχνάρια αυτής της μοναδικής στην Ιστορία πολιτισμικής κοσμογονίας υπάρχουν ακόμα σήμερα, παρ' ότι πολλά μνημεία και μουσειακά εκθέματα έχουν καταστραφεί. Μας φέρνουν όμως στο προσκήνιο την σημαντική αυτή σελίδα της πολιτισμικής μας ιστορίας.

Πολλές ανάλογες Εκθέσεις με σημαντικά ελληνικά ή ελληνικής επιρροής έργα τέχνης και ευρήματα στην Ανατολή έχουν γίνει σε μεγάλα μουσεία ανά τον κόσμο αλλά όχι στην Ελλάδα. 

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί η Έκθεση του Βερολίνου από τους ίδιους τους Γάλλους αρχαιολόγους που πήραν μέρος στις ανασκαφές καθώς και ευρήματα από άλλες πόλεις της Ασίας, τεκμηριώνοντας έναν παραγωγικό κοσμοπολιτισμό με αλληλοεμπλουτισμό τεχνών και φιλοσοφιών.

Άραγε οι νέες πολυπολιτισμικές πόλεις που εξελίσσονται σήμερα στις κοινωνίες μας θα επιτύχουν ποτέ την πολιτισμική σύμπνοια και παραγωγική συνύπαρξη της ελληνιστικής Ανατολής;

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επικοινωνία-Πληροφορίες: Ποτίτσα Γρηγοράκου, 6977 48 55 85, Μαργαρίτα Βέργου-Καραμάνου, 6947 21 28 30

Основной спикер

бывший президент Афинской академии

Профессор NTUA г-н Антониос Кунадис

Под эгидой Военного музея

20.06.2023 (час 11.30 - 20.00)

" От в космополитизм Александра Македонского _ до сегодняшнего дня"

с 11.30 до 20.00

Ее научный комиссия во главе с бывшим президентом Академия Г-н Антониос Афинский Золовка Мистер _ Профессор Э.М.П. _ и координируется доктором Потица Григораков , научный сотрудник ее История из эллинистический культура ее Восток .

Принимают участие ученые с мировым именем .

Вход бесплатно .

Прилагается плакат конференции , приглашение и пресс - релиз ее в очень важный научно - исторический часть .

ФОТЕЙНИ РАММИ тел . 210 3254321

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Во вторник, 20 июня 2023 года , в Большом амфитеатре «И. Каподистрии» Военного музея состоится международная конференция на эту тему «От космополитизма Александра Македонского до наших дней» под эгидой Военного музея .

Конференция проводится совместно с Нью-Йорк КОЛЛЕДЖ , AOrOc - CNRS - Париж - Французский национальный исследовательский фонд, Музей древнегреческой техники им. К. Коцанаса , Общество "ДИОНИСОС" , ОБЩЕСТВО ДРУЗЬЯ НАРОД-ЛАЙКО УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО и Потица ГРИГОРАКУ.

В 11.30-13.00 экскурсия по библиотеке и выставка «М. Александрос» на 1-м этаже и с 14.00 начнется работа конференции, в которой примут участие многие уважаемые гости из Греции и зарубежья.

Президент Научного комитета -- профессор Антониос Кунадис , проф . Президент Афинской академии.

Конференция проводится по случаю 100-летия французских и других раскопок в Александрии и во многих других греческих городах Востока с важными находками и текущей крупной выставкой, в это время в Берлине, посвященной сокровищам Узбекистан, все произведения искусства и результаты осмоса греческой культуры с культурами Средней Азии.

Нынешняя выставка в Берлине, после Лувра-Парижа, представляет произведения искусства эллинистической и более поздней эпохи, когда Александр и греческие царства распространяли греческую культуру на Востоке и создавали космополитические государства с сосуществованием народов и осмосом искусств, религий и культур , основанных на греческих ценностях. Следы этой уникальной в истории культурной космогонии сохранились и сегодня, хотя многие памятники и музейные экспонаты были уничтожены. Но они выдвигают на первый план эту важную страницу нашей культурной истории.

Многие подобные выставки с важными греческими или греческими произведениями искусства и находками на Востоке проводились в крупных музеях мира, но не в Греции.

Берлинская выставка будет представлена на конференции самими французскими археологами, принимавшими участие в раскопках, а также находками из других азиатских городов, документирующими продуктивный космополитизм с взаимообогащающими искусством и философией.

Достигнут ли когда-нибудь новые мультикультурные города, которые развиваются сегодня в наших обществах, культурной гармонии и продуктивного сосуществования эллинистического Востока?

бесплатный вход

Контактная информация : Потица Григораку , 6977 48 55 85, Маргарита Вергу-Караману, 6947 21 28 30


Attached files: ++ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_.docx (18.11 KiB); Ημερίδα\'\'Από τον Κοσμοπολιτισμό του Αλεξάνδρου στο Σήμερα\'\'_.docx (62.75 KiB);

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback