HCC
RU GR

Ίδρυμα ΤΑΜΑ του ΕΘΝΟΥΣ__βοήθεια σε πλημμυροπαθούντες στην Ελλάδα

Added: 2023/12/28 12:34

Αγαπητοί φίλοι,

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. είναι στην ευχάριστη θέση να σάς προωθήσει ενημέρωση σχετικά με το Ελληνικό Ίδρυμα «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», με βασικό στόχο τη διάδοση ηθικών και πνευματικών αξιών στην ελληνική κοινωνία και δη στη νεολαία. Παρατίθεται ο Δικτυότοπος του ιδρύματος, στον οποίο δύνασθε να αντλήσετε περισσότερη ενημέρωση -  www.fotgrammi.gr  

Πρόσφατα το Ίδρυμα, υπό την άοκνη εποπτεία του προέδρου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου και της γενικής γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου Недавно Фонд, под руководством президента Иоанниса Анагностопулоса и генерального секретаря Экатерины Анагностопулу προέβγ σε ένα τιτάνιο έργο συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις προσφάτως πληγείσες από θεομηνίες περιοχές της Χώρας μας.

Ειλικρινά υποκρινόμεθα και ευχόμαστε στην ηγεσία και διοίκηση του Ιδρύματος δύναμη, αυημερία, αστείρευτη έμπνευση και περαιτέρω επιτυχίες κατά την πραγμάτωνση των ευγενικών σκοπών και προορισμών του. Κατωτέρω παρατίθεται σύνδεσμος σε απολογισμό δράσης από την πρόσφατη ανθρωπιστική αποστολή  εἰς τὶς πλημμυροπαθεῖς περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας:

http://www.hecucenter.ru/up/ Διορθόδοξος  Σύνδεσμος Ο Απόστολος Παύλος εις την Καταβυθισμένη Θεσσαλία - Επιτόπιες Προσωπικές Επαφές 16.12.2023.ΜΕ ΦΩΤΟ.pdf

  

Σκοπός-Καταστατικόν

Δείτε εδώ το ΦΕΚ B 853/1997 Σύστασις Ι.Π.Η.Π.Α.

Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2009 14:09

Ὡς καὶ εἰς τὸ «Ἄρθρον 2ον-Σκοπός» τοῦ ΦΕΚ τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος ἀναφέρεται, οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος δύνανται νὰ συνοψισθοῦν εἰς τὰ κατωτέρω:

  1. Τὸ Ἵδρυμα ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν διάδοσιν τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶνεἰς τὴν κοινὴν συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καὶ ἰδίᾳ τῆς Νεολαίας. Ἐπίσης τὸ Ἵδρυμα ἀποβλέπει εἰς τὴν μελέτην καὶ προβολὴν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολῶν, ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
  2. Πρωταρχικὸς σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος ὑπῆρξεν ἡ ἀναστήλωσις καὶ ἀναπαλαίωσις τοῦ γενεθλίου οἰκήματος τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτωνκαὶ ἡ ἀνέγερσις περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ προσκτισμάτων εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν γενέτειράν του, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ καταστῇ πόλος ἕλξεως καὶ νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν ἀναστροφὴ τῆς καθημερινῶς ἐκ τῆς μάστιγος τῆς ἀστυφιλίας ἐρημώσεως τῆς ἐπαρχίας. Κατ’ἔτος προσέρχονται εἰς τὴν μνήμην του (22 Μαΐου) ἑκατοντάδες προσωπικότητες ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 Αναλυτικότερα: https://www.fotgrammi.gr/%ce%b9-%cf%80-%ce%b7-%cf%80-%ce%b1-%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%83%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/

 

 

Κατωτέρω παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδρύματος:

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ

Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr

NEO e mail : fotinigrammi@gmail.com

 ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tama.ethnos.3   και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

fotinigrammi@gmail.com

Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! EIMAΣTE ENAΣ ENIAIOΣ KOΣMΟΣ!

 ΜΑΖΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΣΘΕΝΑΡΟΤΕΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΙ και ειλικρινά ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ !!!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΠ !!!

 ΔΡΑΣТΗΡΙΟТHΤΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ -ΠΙΣΤΗ- ΑΦΟΣΙΩΣΗ στο ΩΡΑΙΟ, το ΑΛΗΘΙΝΟ, το ΑΓΑΘΟ, το ΕΝΑΡΕΤΟ !!!

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΟΡΦΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ !!!

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ !!!

ΧΡΗΣΙΜΗ- ΕΠΙΚАΙΡН ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!!


Attached files: Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο Απόστολος Παύλος εις την Καταβυθισμένη Θεσσαλία - Επιτόπιες Προσωπικές Επαφές 16.12.2023.ΜΕ ΦΩΤΟ.pdf (1.4 MiB);

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback