HCC
RU GR

ЦАРЬ ЭДИП_во ВЛАДИВОСТОКЕ - MAY 30-31_ 2019

Добавлено: 30 мая 2019 г. 18:00

                                                                       

                                                     

ὦ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε,
ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ᾔδει καὶ κράτιστος ἦν ἀνήρ,  οὗ τίς οὐ ζήλῳ πολιτῶν ἦν τύχαις ἐπιβλέπων,εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυθεν.ὥστε θνητὸν ὄντα κείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών.

 

             О сыны земли фиванской! Вот, глядите - вот Эдип,Он, загадки разгадавший, он, прославленнейший царь;

 Кто судьбе его из граждан не завидовал тогда? А теперь он в бездну горя ввергнут тою же судьбой.Жди же, смертный, в каждой жизни завершающего дня;            

Не считай счастливым мужа

под улыбкой божества

Раньше, чем стопой безбольной рубежа коснется он.

 

ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ в ИСТОРИИ – 2019 ГОД ТЕАТРА

ВПЕРВЫЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

30-31 МАЯ 2019г., 18:30

на сцене Приморского академического театра имени М. Горького

НОВАЯ ПРЕМЬЕРА

«ЦАРЬ ЭДИП»  Софокла

 

                Дорогие друзья,

 

То, о чем давно мечтали и долго к этому шли, воплощается в жизни !!! 

Впервые в Приморском Крае, на сцене Приморского академического театра имени М. Горького постановка непревзойдённой по своей форме, мощи и содержанию пьесы Софокла

 «ЦАРЬ ЭДИП».

 

  • Режиссер-постановщик - Ангелос Сидератос (Греция), обладатель ГРАНД ПРИ  XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «МОСКВА – ГОРОД МИРА», июнь 2018г.
  • Художник-постановщик - Владимир Колтунов (г. Москва)
  • Композитор - Никос Ксантулис (Греция)
  • Музыкальный руководитель - Тамара Данцигер-Дельсаль (г. Москва)
  • Художник по свету - Руслан Майоров (г. Москва)
  • Балетмейстер - Надежда Дроздова
  • Художественный руководитель Театра – народный артист России Ефим Звеняцкий


Эдип, фиванский царь - Сергей Коврижиных
Иокаста, жена Эдипа  - Теодора Янници (Греция) / Марина Волкова
Креонт, брат Иокасты - засл.арт.РФ Николай Тимошенко
Тиресий, слепой прорицатель /домочадец Эдипа - Владислав Яскин
Коринфский вестник - засл.арт.РФ Евгений Горенко
Пастух Лаия - Сергей Симоненко
Жрец Зевса - Ярослав Янковский

Хор мужской и женский, сопровождение Иокасты, солдаты - сопровождение Эдипа и Креонта: артисты театра:
Д.Неделько, М.Марченко, М.Клушин, М.Вахрушев, А. Касницкий, К.Суворин, Е.Санина, И.Кулешова, Ж.Стрелкова, П. Пугачева, М.Федюченко, О.Налитова, Я. Мялк, В. Романенко, Н. Кульчихина, Л.Дмитриева, Е. Пономаренко, А. Аубекерова, Н.Крюкова, Т.Иванашко, Б. Белебезьев, Л.Смагин, И.Перепелкин, С.Лисинчук, П.Мартыненко

Помощники режиссера:
Ольга Савинова, Ирина Сергиякова, Юлия Сокальская

 

ЖДЕМ ВАС!

30-31 мая 2019г., 18.30, на сцене Приморского академического театра имени М. Горького

 

Приобрести билет: http://www.gorkytheater.ru/kassa

 

Сюжет о спектакле: https://yadi.sk/i/yH1_rx_N7dwyvg

 

http://www.gorkytheater.ru/plays/67

https://yadi.sk/mail?hash=qL2vZ6GGypMrzLWCLF5koOSaiwxXaB62%2BWIiwkPl%2FjVijoHOMALuvB2oTap%2BKuxqq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=327813537

 

Ниже прилагаются материалы с прошедшей пресс-конференции и с публикаций в СМИ.

Слева: понедельник, 20 мая 2019г. директор ГКЦ, актриса Теодора Янници и греческий композитор Никос Ксантулис прибывают в аэропорт города Владивостока. С права: греческий режиссер Ангелос Сидератос и Теодора Янници на фоне афиши спектакля. / Από αριστερά: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, μόλις αφίχθησαν στο αεροδρόμιο του Βλαντιβοστόκ η διευθύντρια του Κ.Ε.Π., ηθοποιός Δώρα Γιαννίτση και ο Έλληνας συνθέτης  Νίκος Ξανθούλης. Δεξιά: Με φόντο την αφίσα της παράστασής μας «Οιδίπους Τύραννος», η Έλληνας σκηνοθέτης Άγγελος Σιδεράτος και η Δώρα Γιαννίτση.

 


На прошедшей в пятницу 12 апреля 2019 года в стенах Театра пресс-конференции, основные участники проекта делятся с журналистами своими впечатлениями, своими эмоциями от совместной работы над постановкой трагедии «Царь Эдип». 

Сергей Коврижиных, актер театра имени М. Горького, исполнитель роли Эдипа: «В порыве страсти, безумия он себя лишает глаз и при этом он смиряется со своим положением. И берет всю ответственность за род на себя и с этим идет дальше по жизни».

Это пока лишь репетиция, а у присутствующих в зале мурашки по коже. Режиссер-постановщик Ангелос Сидератос убежден, древнегреческая трагедия одержала победу над временем, именно поэтому всегда интересна и нова. Главный посыл — обратить внимание зрителя на самого себя, на осознание собственных ошибок и принятие ответственности за них. Как это сделал Эдип, который не дожидаясь кары небесной, вынес себе приговор.

Теодора Янници, актриса, директор Греческого Культурного Центра в Москве: «Это великое счастье для актера — доносить до души зрителя такие мысли, такие посылы».

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель театра им. М. Горького: «Мне бы очень хотелось вместе с вами прийти на премьеру и не разочароваться, получить удовольствие от встречи с величайшей драматургией всех миров и народов. Я говорю об этом тихо и скромно. Вынесите счастье встречи с таким автором».

 


 

Прилагаются ссылки на публикации в прессе и в СМИ:


http://vestiprim.ru/news/ptrnews/75506-antichnuju-tragediju-car-jedip-postavili-v-primorskom-dramteatre-im-gorkogo.html 

https://vladnews.ru/2019-04-12/149681/eksklyuziv_rossiyskogo

https://vladnews.ru/2019-04-10/149513/gosti_grecii

http://www.otvprim.ru/culture/primorskij-kraj_12.04.2019_76583_grecheskij-rezhisser-postavil-v-teatre-gorkogo-tragediju-tsar-edip.html

https://novostivl.ru/post/71507/

https://www.dv.kp.ru/daily/26959.4/4012492/

https://primamedia.ru/news/798857/?from=37

Информация об античной трагедии и о сюжете

Греческая трагедия:

Театр в Древней Греции является вершиной проявления культуры и демократии. Эти два великих универсальных выражения дали большой, уникальный импульс античной драме во все времена, так как это требует свободного обсуждения и противостояния различных точек зрения.

Особое внимание уделяется эстетической форме трагедии с помощью языка, действия, стиля, фигуры речи, музыкальных и танцевальных элементов, которые распределяются в соответствующих частях (диалоги и хоровые части). При этом, следует обратить внимание на то, что трагедия является совершенно новым видом, в котором действие не повествуется, а воспроизводится.

Зрители испытывают жалость и сострадание к страданиям героев, их переполняет страх относительно того, вдруг они окажутся в такой же ситуации.  Когда в конце конфликта с героями судьба или божественное испытание приводит их к катарсису или уничтожает их, вознося их морально, зрители,  с помощью эстетических приемов искусства и путем гомеопатических процессов,  постигают очищение (очищаются душевно, испытывают облегчение, искупление, очищение), оценивают моральное оправдание героя или восстановление морального порядка и покидают театр психически спокойными, духовно превосходящими и совестно свободными.

 

СОФОКЛ: 494 – 406 до н.э.

Софокл охватывает почти весь классический 5-й век до н.э.  (годы жизни 496-406 до н.э.), в течение которого развитие Афинского государства достигает своей вершины, чтобы позже опуститься вниз, в результате долгого кровопролития и поражения в Пелопоннесской (гражданской) войне (431- 404 до н.э.).

 

Софокл, в возрасте 28 лет, соревнуясь с ветераном Эсхилом, осмеливается выдвинуть свою кандидатуру и, как мы  узнаем от Плутарха, все десять членов комитета драматических соревнований  468 г. до н.э. возглавляемого генералом Кимоном, отдали предпочтение молодому Софоклу. В своих ранних работах выступал и в качестве актера, продолжая более раннюю традицию – например он выступал в роли Навсики и гитариста Фамириды в одноименных пьесах. На соревнованиях в честь Дионисия ему, в общей сложности, было присвоено 18 (восемнадцать) высших наград. На других соревнованиях – Линейских – он, по разным источникам, получил от 2 до 6 высших наград. Другими словами, две трети его театрального творчества, который насчитывает примерно 125 произведений, были удостоены высших наград.

Свидетельством тесных связей, которые привязывали  поэта с своими согражданами, служит тот факт, что он неоднократно отвергал приглашения иностранных правителей оказать им честь своим присутствием и посетить их дворы (что неоднократно делали Эсхил и Еврипид), а также тот факт, что он принимал государственные должности. Он служил казначеем морской державы Афинян (Морского Союза), и по крайней мере два раза служил стратегом (генералом) Афинского Союза – при этом первый раз в в 440 году до нашей эры, с Периклом в качестве со-стратега. 

Почитание, которое пронизывает все его творчество, все его произведения, полностью соответствует его религиозной деятельности (он служил и жрецом).   Трагический человек и бог в трагедиях Софокла находятся в неразрывной связи дружбы-вражды, как будто при конкурентных отношениях влюбленных.  Такая связь существует между богом и Эдипом, поскольку рок объединяет в лице Эдипа и его разрушение но и его возвышение, очищение.

Исходя из вышеизложенного объясняется большое восприятие поэта своими современниками, но и читателями всего человечества во все времена. Неслучайно  Аристотель сформулировал правила драматургии в основном вдохновляясь и опираясь на работах Софокла, и особенно, на неповторимом "Эдипе".

ЭДИП (429 до н.э.)

Идеальная драматическая форма. (Краткое содержание).

Фивы страдают страшной чумой. Пророчество гласит, что город будет спасен только при условии, что будет наказан убийца предыдущего короля Лая. Эдип, который  сейчас правит, приказывает найти убийцу Лая. Пророк Тиресий обвиняет Эдипа, что он является миазмой для города. Эдип в ярости, поскольку подозревает в организации заговора против себя.

В ходе расследования убийцы, постепенно раскрывается истина, герой обнаруживает, кто он есть на самом деле.

Прилагаются фотографии с пресс-конференции (12.04.2019г.) / Ακολουθούν φωτογραφίες από τη συνέντευξη τύπου (12/04/2019)

ИДЕАЛЬНАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА-СОДЕРЖАНИЕ.

В этом произведении Софокла драматическое содержание приобретает идеальный вид, идеальную форму.

Трагедия достигла, с точки зрения стиля, своего совершенства. Она стала нерушимой моделью на все времена, для всех поколений людей. Эта концентрация действия в контексте нравственной модели необходимости углубляет драматическое сентиментальное воздействие на зрителя до состояния потрясения. Милосердие и страх становятся моральным очищением при таких трагических обстоятельствах, всплеск подлинной человечности, катарсис самого зрителя. Греки, родившие драматическую поэзию, присвоили (дали) ему совершенную форму.

Посылы трагического поэта должны постичь зрителя непринужденно и запустить свои корни в их душе, убедить его в том, что все мы несем ответственность за самые великие благодетели, за ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ.

Царь Эдип превращается в вечный символ того, как судьба разыгрывает человека. Рок такой же загадочный и таинственный, как и неискушенная загадка Сфинкса, которую, однако, разгадал трагический герой своей гениальностью и остроумием.

Многострадальная личность Эдипа – она же является вехой и образцовой моделью афинского народа и целой цивилизации, постигшей высочайшей степени самопознания; она же и ассоциируется и символизирует Афины Перикла, «город тирана» и  «страдания Эллады».

Трагическая судьба многострадального правителя Фиб, его рост и резкое падение, его величие и его крушение, поиск истины и его ужасные ошибки - это не только этапы индивидуального приключения, но и символизируют бесконечный путь к самопознанию целого цивилизации, с своими успехами и достижениями, со своими сомнениями и тупиковыми ситуациями.

Выживание и живучесть пьесы на протяжении столетий, ее неоспоримая актуальность и своевременность доказывают на века, что это поэма Софокла является самым высоким и наиболее представительным произведением трагического искусства.

2019-05-23_12-59-31.png2019-05-23_13-01-58.png2019-05-23_13-09-48.png2019-05-23_13-18-24.png2019-05-23_13-18-38.png2019-05-23_13-18-50.png2019-05-23_13-19-04.png2019-05-23_13-19-23.png2019-05-23_13-19-38.png2019-05-23_13-19-53.png2019-05-23_13-21-38.png2019-05-23_13-25-28.png2019-05-23_13-25-43.png2019-05-23_13-25-54.png

Вернуться в основной раздел

Греческий Культурный Центр в Москве
Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44; Тлф.: +7 (495) 7084809. Все контакты
Карта сайта

Обратная связь