HCC
RU GR

ОПОРА ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЭЛЛИНИЗМА – Доставка технологического оборудования и книг в начальную школу Палеокипу-Лесбос 10.03.2023

Добавлено: 13 марта 2023 г. 13:13

Дорогие друзья!

Прилагаем информацию (на русском и греческом языках) от греческого Фонда ОПОРА ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЭЛЛИНИЗМА – ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - www.ellinismos.gr о сохранении традиций греческого народа как на территории национального государства так и за его прежелами, его идентичности, его истории, о сохранении культурного наследия Экуменического Эллинизма. Ниже информация об акции по снабжению и модернизации пограничных школ Греции (информация на греческом и в переводе на русском языках).

 

ОПОРА ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЭЛЛИНИЗМА

«Путешествие знаний в бесхитростную Грецию»

2021-2024 гг.

Февраль 2023 г. – 18-я миссия:

Доставка технологического оборудования и книг в начальную школу Палеокипу-Лесбос

 

Наши дорогие друзья,

В 2021 году началась наша акция для пограничеых школ нашей страны. Благодаря трогательному предложению наших сторонников нам удалось укрепить технологическим оборудованием 17 пограничныхначальных школ страны, а также обогатить школьные библиотеки литературной и другой внеклассной литературой.

 

Наши действия в 2021 году в цифрах:

• 10 сельских начальных школ

• 15 900 евро на покупку технологического оборудования и книг

• 21 компьютер

• 3 интерактивных стола

• 7 видеопроекторов

• 250 литературных книг

 

Наши действия в 2022 году в цифрах:

 

• 7 сельских начальных школ

• 13 200 евро на покупку технологического оборудования и книг

• 10 компьютеров

• 5 интерактивных столов

• 4 видеопроектора

• 3 обучающих набора по робототехнике

• 300 литературных книг

 

Нажмите на ссылку, чтобы увидеть полные действия 2021 и 2022 годов:

https://gnl.gr/category/drasis/enischysi-akritikon-scholeion/

 

Мелатрон вселенского эллинизма осуществил 18-ю миссию в далекую школу Лесбос и, в частности, послал:

 

1. 1 портативный компьютер

2. 1 учебный комплект робототехники

3. 10 книг для школьной библиотеки.

 

Общая стоимость материалов, отправленных в школу, составляет 1000 евро.

За покупку присланных предметов мы особенно благодарим сторонников Melathros за их постоянную поддержку. Отдельное спасибо компании Intrasoft за практическую поддержку нашей акции.

 

Несколько слов о Палеокипо Лесбос

 

В муниципалитете Герас и в 20 километрах от Митилини находится деревня Палеокипос.

Он построен в большом количестве зелени и многих оливковых рощах. Деревенские дома построены из камня и имеют черепичные крыши. Несмотря на то, что они построены очень близко друг к другу, все они имеют цветущие дворы и небольшие фруктовые сады. В Палеокипосе постоянно проживает около 1000 жителей, которые в основном занимаются сельским хозяйством и, в частности, выращиванием оливок. В величественном герое деревни жители чествуют людей, сражавшихся за деревню и остров. Деревенская площадь вымощена каменными плитами и мрамором, а вокруг нее расположены традиционные дома и магазины. Рынок представляет особый архитектурный интерес, так как расположен на мощеной пешеходной улице, а магазины сохранили на своих фасадах все традиционные архитектурные элементы. В деревне есть традиционные таверны и кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Также есть единственная на острове церковь, посвященная Агиос-Ермолаосу и празднующая каждый год 26 июля.

 

Несколько слов о начальной школе Палеокипу Лесбос

Начальная школа - это небольшая школа в северной части Эгейского моря, в которой обучается 50 учеников и работает около дюжины учителей, среди которых учитель английского языка, учитель физкультуры, учитель информатики, и в то же время в ней есть учитель немецкого языка. В нем также много студентов из других стран (в основном из Албании), которые изучили греческий язык на хорошем уровне и не сталкиваются с какими-либо проблемами с участием. Экономика школы в основном основана на производстве оливкового масла.

В этом году школа приняла участие в различных проектах, таких как Erasmus+, eTwinning, и очень активна во многих областях. Видение учителей школы состоит в том, чтобы работать как инклюзивная демократическая школа, в которой все дети работают с усердием, комфортом и творчеством, в атмосфере сотрудничества и командной работы. Педагогический коллектив видит школу, которая способствует безопасности, принятию и признанию, где каждый ребенок будет добиваться успеха и получать удовольствие от обучения. Учителя школы считают, что сочетание всех вышеперечисленных элементов создает для учащихся школьной единицы соответствующую опорную основу для их личного благополучия, а также для их будущего развития в автономных, активных граждан общества.

ПОМОГИТЕ НАМ УВЕЛИЧИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ШКОЛЫ

«Ταξίδι της γνώσης στην ακριτική Ελλάδα»
2021-2024
Φεβρουάριος 2023 – 18η Αποστολή:
Αποστολή τεχνολογικού εξοπλισμού και βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκηπου Λέσβου

Αγαπητοί μας φίλοι,

Το 2021 ξεκίνησε η δράση μας για τα ακριτικά σχολεία της πατρίδας μας. Με την συγκινητική προσφορά των υποστηρικτών μας έχουμε κατορθώσει να ενισχύσουμε μέχρι σήμερα 17 ακριτικά δημοτικά σχολεία της χώρας με τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και να εμπλουτίσουμε τις σχολικές βιβλιοθήκες με λογοτεχνικά και άλλα εξωσχολικά βιβλία.

Η δράση μας το 2021 σε αριθμούς:
    10 ακριτικά δημοτικά σχολεία
    15.900€ σε αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού και βιβλίων
    21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
    3 διαδραστικοί πίνακες
    7 βιντεοπροβολείς
    250 λογοτεχνικά βιβλία

Η δράση μας το 2022 σε αριθμούς:
    7 ακριτικά δημοτικά σχολεία
    13.200€ σε αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού και βιβλίων
    10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
    5 διαδραστικοί πίνακες
    4 βιντεοπροβολείς
    3 kits εκπαιδευτικής ρομποτικής
    300 λογοτεχνικά βιβλία

Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τις ολοκληρωμένες δράσεις του 2021 και του 2022:

https://gnl.gr/category/drasis/enischysi-akritikon-scholeion/

Το Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού υλοποίησε την 18η αποστολή στο μακρινό σχολείο της Λέσβου και, συγκεκριμένα, απέστειλε:

1.
    1 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
2.
    1 kit εκπαιδευτικής ρομποτικής
3.
    10 βιβλία για την δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου

Η συνολική αξία του υλικού που απεστάλη στο σχολείο είναι 1.000 ευρώ.
Για την αγορά των ειδών που εστάλησαν ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους υποστηρικτές του Μελάθρου για την αδιάλειπτη συμπαράσταση τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία Intrasoft για την έμπρακτη στήριξη της δράσης μας.

Λίγα λόγια για τον Παλαιόκηπο Λέσβου

Στο Δήμο Γέρας και 20 χιλιόμετρα μακριά από την Μυτιλήνη, συναντάμε το χωριό Παλαιόκηπος.
Είναι χτισμένο μέσα σε πολύ πράσινο και πολλούς ελαιώνες. Τα σπίτια του χωριού είναι χτισμένα με πέτρα και έχουν στέγες από κεραμίδια. Παρά το γεγονός ότι είναι το ένα χτισμένο πολύ κοντά στο άλλο, όλα έχουν ολάνθιστες αυλές και μικρά περιβόλια. Στον Παλαιόκηπο μένουν μόνιμα περίπου 1000 κάτοικοι που ασχολούνται κυρίως με την γεωργία και ειδικότερα με την καλλιέργεια ελιάς. Στο επιβλητικό ηρώο του χωριού οι κάτοικοι τιμούν τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για το χωριό και το νησί. Η πλατεία του χωριού είναι στρωμένη με πλάκες και μάρμαρα και γύρω από αυτήν υπάρχουν τα παραδοσιακά σπίτια και εμπορικά καταστήματα. Η αγορά έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αφού βρίσκεται πάνω σε έναν πλακόστρωτο πεζόδρομο και τα μαγαζιά έχουν κρατήσει όλα τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία στις προσόψεις τους. Στο χωριό υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες και καφετέριες για καφέ και φαγητό. Επίσης υπάρχει η μοναδική εκκλησία του νησιού που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ερμόλαο και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου.

Λίγα λόγια για το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου Λέσβου

Το δημοτικό σχολείο είναι ένα μικρό σχολείο του Βόρειου Αιγαίου που αποτελείται από 50 μαθητές και απασχολεί περίπου δώδεκα δασκάλους, ανάμεσά τους μια καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, έναν καθηγητή Φυσικής Αγωγής, μια καθηγήτρια ΤΠΕ ενώ παράλληλα έχει και μια καθηγήτρια Γερμανικών. Έχει επίσης πολλούς μαθητές από άλλες χώρες (κυρίως Αλβανία) που έχουν μάθει την Ελληνική Γλώσσα σε καλό επίπεδο και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμετοχής. Η οικονομία του σχολείου βασίζεται κυρίως στην παραγωγή ελαιολάδου.
Φέτος το σχολείο έχει συμμετάσχει σε μια ποικιλία έργων όπως το Erasmus+, το eTwinning και είναι πολύ ενεργό σε πολλούς τομείς. Όραμα των δασκάλων του σχολείου είναι να λειτουργήσει ως ένα χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό σχολείο στο οποίο όλα τα παιδιά εργάζονται με ζήλο, άνεση και δημιουργικότητα, σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό οραματίζεται ένα σχολείο που προάγει την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση όπου κάθε παιδί θα βιώσει την επιτυχία και τη χαρά της μάθησης. Οι δάσκαλοι του σχολειού πιστεύουν ότι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω στοιχείων αποτελεί για τους μαθητές της σχολικής μονάδας το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την προσωπική τους ευημερία αλλά και για τη μελλοντική τους εξέλιξη σε αυτόνομους, ενεργούς πολίτες της κοινωνίας.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ"

€0.00

View

Вернуться в основной раздел

Греческий Культурный Центр в Москве
Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44; Тлф.: +7 (495) 7084809. Все контакты
Карта сайта

Обратная связь