HCC
RU GR

Информация из Благотворительного Фонда А.С.Онасис

Добавлено: 20 сентября 2021 г. 14:43

Дорогие друзья,

Прилагается информация из Благотворительного Фонда А.С. Онасис (на греческом и в переводе на русский язык – google translation).

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ | 
13 & 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αγαπητοί φίλοι,

Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή στον Μαραθώνιο Αθήνας 2021, που διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ και θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 13-14 Νοεμβρίου 2021.


Δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2021 έχουν οι δρομείς που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι και οι έχοντες πιστοποιητικό νόσησης, έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης. 

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις αγώνες:
-Μαραθώνιος Δρόμος (42 χλμ.)
 (γεννημένοι/ες έως το 2003)
-Αγώνας Δρόμου (10 χλμ.) (γεννημένοι/ες έως το 2009)
-Αγώνας Δρόμου (5 χλμ.) (γεννημένοι/ες έως το 2009)

Η πρόσκληση ισχύει για τα μέλη του Συνδέσμου και το κόστος συμμετοχής στον αγώνα καλύπτεται από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο αρχείο excel που θα βρείτε στο σχετικό link παρακάτω και στείλτε το στην κα Χαρά Σύρου στο hsyrou@onassis.org μέχρι και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Δηλώστε συμμετοχή

Τα στοιχεία σας θα διαβιβαστούν στον ΣΕΓΑΣ, ως διοργανωτή της εκδήλωσης, για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας. Για την έγκυρη δήλωση συμμετοχής σας θα πρέπει να συμπληρώσετε απαραίτητα όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Διαβάστε την Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους Όρους Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής.

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος στην κα Σύρου. Περισσότερες πληροφορίες για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αγώνα.

Φιλικά,
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
 

 

  Share 

  Tweet 

  Forward 

ARIONA HELLAS S.A., Galaxia 2, Athens, 11745, GREECE

Mας ενδιαφέρει πάντα η γνώμη σας. 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για αυτό το newsletter, για το περιεχόμενό του ή για οτιδήποτε άλλο, απαντήστε μας εδώ με email.

We are always interested in your views. 
Reply to this email if you have any queries about the content of this newsletter, or anything else.

Preferences  |  Unsubscribe

АФИНСКИЙ МАРАФОН 2021

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ ЧЛЕНОВ ФОНДА ONASSI |

13 и 14 НОЯБРЯ 2021 г.

Дорогие друзья,

Ассоциация ученых Фонда Онассиса приглашает вас принять участие в Афинском марафоне 2021, организованном SEGAS и который состоится в субботу и воскресенье 13-14 ноября 2021 года.

 

Право на регистрацию и участие в организации Аутентичного Афинского марафона 2021 имеют бегуны, которые будут полностью вакцинированы, и те, у кого есть свидетельство о заболевании, не позднее чем за 15 дней до получения материалов для участия из Центра регистрации, а также те, кто соответствует условиям участие, такое как заявленное и действительное на основании разъясняющих инструкций Комитета по здравоохранению Генерального секретариата спорта, до даты мероприятия.

Событие включает три матча:

-Marathon Road (42 км) (родились до 2003 г.)

-Дорожная гонка (10 км) (до 2009 г.р.)

-Дорожная гонка (5 км) (до 2009 г.р.)

Приглашение действительно для членов Ассоциации, а стоимость участия в гонке покрывает Ассоциация стипендиатов.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Чтобы зарегистрироваться, введите свои данные в файл Excel, который вы найдете по соответствующей ссылке ниже, и отправьте его г-же Чара Сирос по адресу hsyrou@onassis.org до воскресенья, 19 сентября 2021 года.

Подписаться

Ваша информация будет передана SEGAS как организатору мероприятия для завершения вашего участия. Для вашей действительной регистрации вы должны заполнить всю свою личную информацию и контактные данные.

Ознакомьтесь с Информацией о защите личных данных и Условиями участия, регистрации и получения номера участия.

Из-за ограниченного количества мест порядок приоритета будет соблюдаться в зависимости от даты отправки электронного письма г-же Сирос. Более подробную информацию об аутентичном Афинском марафоне можно найти на официальном сайте гонки.

Дружелюбный,

Доска ассоциации

 

 

ARIONA HELLAS S.A., Galaxia 2, Афины, 11745, ГРЕЦИЯ

Нам всегда интересно ваше мнение.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого информационного бюллетеня, его содержания или чего-либо еще, ответьте нам здесь по электронной почте.

Вернуться в основной раздел

Греческий Культурный Центр в Москве
Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44; Тлф.: +7 (495) 7084809. Все контакты
Карта сайта

Обратная связь