HCC
RU GR

2019_03_20__Διάλεξη Δώρας Γιαννίτση__Οι Έλληνες στην Ιστορία της Ρωσίας

Added: 2019/03/15 08:22

Αγαπητοί φίλοι,

Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, «ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», οι οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ». από τη διδάκτορα ιστορίας, απόφοιτο της Ιστορικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», δ/ντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην πρώτη διάλεξη του κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, ώρα 18.30με θέμα:

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στην ΙΣΤΟΡΙΑ της ΡΩΣΙΑΣ

1η Διάλεξη: Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας από τον εκχριστιανισμό των Ρως μέχρι σήμερα – μέρος 1ο .

 

Ο συγκεκριμένος κύκλος διαλέξεων στοχεύει στην ανάδειξη των κοινών σελίδων ιστορίας , που συνδέουν τους δύο ομόδοξους λαούς, Έλληνες και Ρώσους, με μακραίωνους δεσμούς ιστορικής, πολιτισμικής, πνευματικής εγγύτητας και παραπέμπουν στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, που βασίζονται στις πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης της Αντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα  «...ούτοι συνέχθην, αλλά συμφιλείν έφυν...».     

Σας περιμένουμε στη διεύθυνση:

Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού

«Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»

33, Stary Arbat str.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, ώρα 18:30

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο  «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/

Για περισσότερες πληροφορίες δύνασθε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα (495) 7084809/10.

   

 

Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου διαλέξεων:

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Θεοδώρας Γιανίτση

ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

 

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στην ΙΣΤΟΡΙΑ της ΡΩΣΙΑΣ    

1η Διάλεξη: Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας από τον εκχριστιανισμό των Ρως μέχρι σήμερα – μέρος 1ο .

2η Διάλεξη: Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας από τον εκχριστιανισμό των Ρως μέχρι σήμερα – μέρος 2ο .

3η Διάλεξη: Κοινές σελίδες στην ιστορία Ελλάδας και Ρωσίας. Οι Έλληνες στα νότια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (αρχές 19ου – αρχές 20ου αι.)

 

ΜΕΡΟΣ 2ο: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ από τα ΤΕΛΗ του 18ου αι. έως τις ΑΡΧΕΣ του 20ου αι. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ     

1η Διάλεξη: Η Ελλάδα μέσα από το βλέμμα των Ρώσων περιηγητών, τέλη 18ου – αρχές 19ου αι.

§1. Η αμοιβαία αντιμετώπιση Ελλήνων και Ρώσων.                               

§2. Οι συνθήκες επιβίωσης των Ελλήνων  κατά την περίοδο του οθωμανικού ζυγού.

2η Διάλεξη: Οι Ρώσοι περιηγητές για την Ελλάδα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως τις αρχές του 20ου αι.

§1. Βασικά χαρακτηριστικά του καθημερινού βίου των Ελλήνων.                   

§2. Η διάθεση των Ελλήνων απέναντι στους Ρώσους και τη Ρωσία σε συνδυασμό με τις ανακατατάξεις στο διεθνή στίβο.

   

Τеодора Янници

Родилась и выросла в Афинах. Закончила с отличием Экспериментальную Школу Университета Афин и поступила в Афинский Университет (Историко-Археологический фак-т).

В 1989 г., получив стипендию советского общества «Отчизна», приехала учиться в Москву. В 1995 г. закончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В период 1996-1999 была стипендиатом международного фонда «А.С. Онасис». Автор десяток научных статьей и публикаций.

В 2000 году защитила кандидатскую диссертации на тему «Греческий мир в конце XVIII– начале XX вв. по российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)», на основе которой впоследствии была опубликована одноименная научная монография.

Книга, основанная не научной диссертации Феодоры Янници, защищенной на Историческом ф-ту МГУ им. М.В. Ломоносова в декабре 2000 года (научный руководитель наше ведущий эллинист, Татьяна Васильевна Никитина),  дважды издавалась в России (2001г. и 2002г.),  а в сентябре 2017 года она была награждена Международным литературным конкурсом «Гомер» (Афины, 23 сентября 2017г.) в номинация научная работа, заняв почетное второе место. В декабре 2017 была издана билингва, на русском и греческом языках.

В 2003 г. закончила с отличием факультет мастерства актера Российской Академии Театральных Искусств (РАТИ-ГИТИС).

С момента его создания (2005 г.) руководит Греческим Культурным Центром (ГКЦ) в Москве (www.hecucenter.ru ).

 

       

       

 Θεοδώρα Γιαννίτση

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 1989 αποφοίτησε με «άριστα» από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και εισήχθη στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Παράλληλα έλαβε υποτροφία από τον τότε σοβιετικό οργανισμό «Πατρίδα» και μετέβη στη Μόσχα για σπουδές. Το 1995 αποφοίτησε από την Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «Lomonosov». Το 2000 υποστήριξε διδακτορική διατριβή στην ίδια σχολή με θέμα «Ο ελληνικός κόσμος στα τέλη του 18ου -αρχές 20ου αιώνα μέσα από τις ρωσικές πηγές (όσον αφορά στην εθνική συνείδηση των Ελλήνων)», η οποία αργότερα κυκλοφόρησε σε βιβλίο (2002, 2005, και το 2017 σε δίγλωσση έκδοση, ελληνικά-ρωσικά). Το 2003 αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Υποκριτικής Τέχνης (ηθοποιίας)  της Ρωσικής Ακαδημίας Θεατρικής Τέχνης (RATI-GITIS).

Από τη στιγμή της ίδρυσής του (2005) έχει αναλάβει τη διεύθυνση και το συντονισμό του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) με έδρα τη Μόσχα (www.hecucenter.ru )

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το βιβλίο της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ)Δώρας Γιαννίτση «Ο ελληνικός κόσμος από τα τέλη του 18ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα μέσα από τις ρωσικές πηγές (αναφορικά  με τη μελέτη της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων)» βραβεύθηκε στην Αθήνα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Όμηρος 2017», με το τιμητικό Β΄ βραβείο στην κατηγορία επιστημονική εργασία. H συγκεκριμένη εργασία βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της, που υποστηρίχθηκε το Δεκέμβριο του 2000 στην Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», υπό την εποπτεία της καθηγήτριας, σημαίνουσας Ελληνίστριας, Τατιάνας Νικίτινα. Την περίοδο 1996-1999 υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος «Α.Σ. Ωνάσης». Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

 

 

http://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpghttp://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-Pins/Russia/Flag-Pins-Russia-Greece.jpg

 

706_.jpg713_.jpg714_.jpg715_.jpg716_.jpg717_.jpg718_.jpg719_.jpg720_.jpg721_.jpg722_.jpg723_.jpg724_.jpg725_.jpg726_.jpg727_.jpg728_.jpg

Attached files: лист Т.Янници__.pdf (693.98 KiB);

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback